loader image

אודות

בד"ץ 'שארית ישראל' הוקם לפני למעלה משלושים שנה על ידי מורינו הגאב"ד רבי חיים שאול קרליץ זצוק"ל שמונה בשליחות רשכבה"ג מנהיג ישראל מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל להקים גוף כשרות ובד"ץ שייתן מענה לפי מנהגי והידורי ציבור בני התורה.

המערך הגדול של בד"ץ 'שארית ישראל' מספק עוגן קהילתי-רוחני לעשרות אלפי המשפחות שנוהגות להקפיד על מסורת ההלכה לפי פסיקת רבני הבד"ץ. במסגרת הפעילות ניתן מענה לא רק בתחום הכשרות אלא גם בתחום רישום לנישואין על כל המסתעף מכך, מומחים בעלי שם בדיני עירובין, מצוות התלויות בארץ, וכל המעטפת הנוגעת לחיי המשפחה החרדית.

המערכת שהפכה לאימפריית כשרות, מפעילה מוקד כשרות טלפוני לרווחת הציבור, חוברות מידע בתחום כשרות המזון ודיני פסח, ומוקד פניות הציבור שנועד להרחיב את הקשר עם הציבור, להנגיש את השירות לקהל הרחב ולהפחית בירוקרטיה מיותרת. הארגון מוסיף ומתפתח כל העת במטרה להמשיך ולהרחיב את הרשת הקהילתית-רוחנית לציבור הזקוק לכך.

לאורך עשרות השנים בהן מערך בד"ץ שארית ישראל מוביל ובולט בחשיבותו הרבה מעבר לכל גופי הכשרות האחרים, והוא היחיד שהובל לאורך כל השנים על ידי גדולי ישראל זצ"ל ויבדלח"א שסמכו את ידיהם עליו בהתלהבות, ניתן להעיד את הדעה שהוסכמה על כולם כי 'שארית ישראל הוא ההכשר הפרטי של בני התורה'.

אדר תשמ"ח
הגאון רבי חיים שאול קרליץ זצוק"ל בבית מרן הגרמ"מ שך זצוק"ל
אדר תשמ"ח
ניסן תש"ס
הגאון רבי חיים שאול קרליץ זצוק"ל ומרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א במאפיית מצות 'יד בנימין' בכשרות הבד"ץ
ניסן תש"ס
חנוכה תשס"ב
סיום שנת השמיטה אולמי וגשל
חנוכה תשס"ב
ניסן תשס"ט
חבר הבד"ץ הגאון רבי צבי וובר שליט"א בדיון הלכתי אצל מרן הגרי"ש אליישיב זצוק"ל
ניסן תשס"ט
שמיטה תשע"ה
חברי הבד"ץ בדיון הלכתי אצל מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל | שמיטה תשע"ה
שמיטה תשע"ה
שמיטה תשע"ה
חברי הבד"ץ בדיון הלכתי אצל מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א
שמיטה תשע"ה
אדר תשע"ט
חברי הבד"ץ בדיון הלכתי במעונו של מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א
אדר תשע"ט

לבירורים ופניות למשרדי הבד"ץ

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר 'גלאט' – מדריך הכשרות החודשי מבד"ץ "שארית ישראל" במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל