מחלקת דגים

רבים הסבורים כי כשרות הדגים הינה תחום פשוט לפיקוח, וכי סימני הכשרות ניכרים וקלים לזיהוי, אך בדורות האחרונים רבו המכשולות בענין. פוסקי הדור זצ"ל ויבדלח"א קבעו כי בדגי המאכל המיובאים לארץ כמו הגדלים בה, יכולים להשתרבב דגים שאינם כשרים למאכל ולכן חובה לפקח עליהם באופן מדוקדק.

הדגים המפוקחים על ידי מערך הכשרות של בד"ץ 'שארית ישראל' זוכים לפיקוח הדוק על פי נהלי כשרות מחמירים. בניגוד לגופי הכשרות האחרים שבודקים את כשרות הדג באופן מדגמי, דגי המאכל שנבדקים על ידי משגיחי הכשרות של בד"ץ 'שארית ישראל' שמונו על ידי גדולי ישראל, בודקים כל דג ודג באופן פרטי כהוראת מרן בעל החזו"א זצ"ל.

WhatsApp Image 2021-04-11 at 01.44.36
WhatsApp Image 2021-05-19 at 15.20.12

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר 'גלאט' – מדריך הכשרות החודשי מבד"ץ "שארית ישראל" במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל