loader image

כשרות המזון

WhatsApp Image 2021-04-11 at 01.43.56
למחלקת חומרי גלם
כשרות המזון ומוצרי היסוד תלויים רבות בחומרי הגלם המרכיבים אותם. מערכת הכשרות של בד"ץ 'שארית ישראל' מעסיקה אנשי מקצוע ותלמידי חכמים מומחים בתחומם שנותנים מענה מקצועי לענין זה. תחום מומחיות זה מגיע לידי ביטוי גם לגבי סת"ם ותשמישי הקדושה, וכמובן בתחום התרופות ומרכיבי חמץ בפסח.
למחלקה
27
מחלקת מצוות התלויות בארץ
שנת השמיטה והמצוות התלויות בארץ בגידולי ארץ ישראל, וכן תחום מכירת החמץ, מחייבות מומחיות רבה של מחלקת הרבנים המתמחים בתחום זה. המצוות המיוחדות לתושבי ארץ הקודש, מעוררות שאלות רבות ומקבלות מקום של כבוד בסדרי העדיפויות של בד"ץ 'שארית ישראל'.
למחלקה
WhatsApp Image 2021-04-11 at 01.44.07
מחלקת דגים
הנהלים המחמירים במערך כשרות בד"ץ 'שארית ישראל' קבעו סטנדרט אחר בכל הנוגע לבדיקת הדגים, אשר נסמך על פסקי ההלכה המחמירים ביותר, וזאת הרבה מעבר לגופי הכשרות המתחרים, כמיטב מסורת הפסיקה של גדולי ישראל בדורות האחרונים, שהתקבלה בקרב ציבור היראים לדבר הלכה.
למחלקה
WhatsApp Image 2021-04-11 at 01.44.36 (1)
מחלקת שחיטה
מאות שוחטים ובודקים תלמידי חכמים ויראי שמיים פזורים ברחבי העולם על מנת להכשיר את העופות והבשר בחוות ובמפעלים בקצוות תבל, על מנת לספק בשר למהדרין על פי המסורת המחמירה ביותר וההידורים שהונהגו על ידי גדולי ישראל ויושמו לראשונה בקרב רבני כשרות 'שארית ישראל'.
למחלקה

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר 'גלאט' – מדריך הכשרות החודשי מבד"ץ "שארית ישראל" במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל