מחלקת פירות וירקות

תושבי ארץ ישראל מחוייבים במצוות רבות הנוהגות רק בארץ הקודש, ה'מצוות התלויות בארץ'. בד"ץ 'שארית ישראל' כמי שאמון על סיפוק המעטפת הרוחנית של ציבור היראים, שם לעצמו במקום של כבוד את הטיפול המקיף והראוי בכל נושאי הכשרות הנוצרים ממצוות אלו.

כך למשל, שנת השמיטה מחייבת היערכות רבה בעבודה מול החקלאים ששובתים ממלאכתם. דרך ההלכה של פוסקי 'שארית ישראל' בתחום גידולי נכרי נוקטת קו שונה מיתר גופי הכשרות, על פי דעת מרנא בעל החזון איש זצוק"ל.

היערכות המחלקה למצוות התלויות בארץ מתחילה בארגון לוגיסטי גדול, מעט פחות משנה קודם לכניסת השנה השביעית, וכן במהלכה עם כל הקשיים המתגלים בה ואף מעט לאחריה. אך לצד זאת ישנם תחומי התמחות נוספים בתחומי כשרות גידולי ארץ ישראל הרלוונטים במשך כל השנים ובהם כל תחום תרומות ומעשרות.

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר 'גלאט' – מדריך הכשרות החודשי מבד"ץ "שארית ישראל" במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל