עד כמה באמת מעורבים רבני הבד"ץ שליט"א בתהליך הכשרות בשטח?