loader image

שם המחלקה: רישום נישואים

מצורף טפסי רישום נישואין למילוי
אנא הקפד למלאות לפי ההוראות כדי שנוכל לבצע זאת ללא תקלות

הדברים הנדרשים לצורך פתיחת תיק והוצאת אישור רישום נישואין

טופס הרשמה מצורף (חתן וכלה כל אחד)
אישור רווקות מהישיבה (מצורף)
אישור רווקות מהסמינר (מצורף)
אישור מדריכת כלות
אישור רב מסר קידושין מצורף (ניתן לשלוח גם קרוב לחתונה)
2 תמונות פספורט (לחתן ולכלה כל אחד 2)

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר 'גלאט' – מדריך הכשרות החודשי מבד"ץ "שארית ישראל" במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל