רשימת מוקדי מכירת חמץ ברחבי הארץ

בני ברק: מורינו הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א בביתו רח' ר' עקיבא 77 במשרדי הבד"ץ רח' שלמה המלך 19, בין השעות 09:00-15:00 הרב הגאון רבי טוביה בלוי שליט"א בביתו רח' אלישע 12 הרב הגאון רבי דוד גולדבלט שליט"א ביתו רח' נועם אלימלך 6 א' בשעות הערב הרב הגאון רבי משה גלברט שליט"א בביתו רח' […]