הדים נרחבים למוצרי מחלקת 'תשמישי קדושה' בבד"ץ שארית ישראל – בגד "ארבע כנפות" למדקדקין בהלכה

הדים נרחבים בקרב ציבור בני הישיבות ובני התורה בכל ריכוזי הציבור החרדי למוצר החדש של מחלקת תשמישי קדושה בבד”ץ ‘שארית ישראל’ – בגד “ארבע כנפות” למדקדקין בהלכה. הציציות נמכרות במכירות מטעם קרן ‘אור שי’ ובהיכלי התורה והישיבות ברחבי הארץ.

לראשונה משווקים לציבור תחת המותג “ארבע כנפות” ציציות בתכלית ההידור מתחילת עשייתן כפי שהורו הגאונים חברי הבד”ץ. כל העבודה נעשית ע”י אברכים יראי שמים עם הידורים רבים בהלכות ציצית. אברכים רבים ששמעו על כך הביעו את שמחתם שזה זמן רב היה חסר בחנויות ובשיווק ציציות מהודרות, כשבשנים עברו שמעו שציציות שמשווקות כמהודרות נקשרים ע”י אנשים שאינם יר”ש וללא פיקוח הלכתי במקרה הטוב ובמקרים גרועים יותר אף שאינם בני ברית, וכעת מי שרוצה לרכוש ציצית מהודרת ללא חשש ובתכלית ההידור יוכל לרכוש מהמותג החדש.

בישיבת רבני הבד”ץ מיוחדת שהתקיימה בימים האחרונים בהשתתפות חברי הבד”ץ שליט”א יחד עם צוות המפקחים והמנכ”ל הרב משה מונטג, דנו הרבנים על הנושאים ההלכתיים העומדים בפני המחלקה לתשמישי קדושה שהוקמה ע”י הבד”ץ בחדשים האחרונים בפיקוחו של הרב אפריים לייכטר שליט”א. הרב לייכטר סקר בפני חברי הבד”ץ את פעילות המחלקה ואת המוצר החדש “ארבע כנפות” והביא את הסוגיות והנידונים ההלכתיים שהתעוררו במחלקה בנושאים השונים ובפרט בנוגע לציציות המהודרות הנ”ל.

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל