בשורת כשרות מיוחדת המעניקה מעטפת כשרות לתפילין ולתשמישי קדושה, מהחל ועד כלה!

מחלקת תשמישי קדושה בבד”ץ “שארית ישראל”, שהוקמה בשנים האחרונות, והפכה עד מהרה להצלחה אדירה, מבטאת את רוחבה והיקפה של מערכת הכשרות המהודרת בעולם התורה, אשר נותנת ‘מעטפת רוחנית’ לא רק בענייני כשרות המזון, אלא בכל חיי היום-יום של כל יהודי.

כמו בתחום המזון והשחיטה, גם בתחום זה בד”ץ “שארית ישראל” מוביל קו פורץ דרך. עד להקמת המחלקה, לא היה לציבור היראים כתובת ברורה לתחום תשמישי הקדושה, מקום ‘משלנו’ שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות, מערך פיקוח ללא פשרות על תפילין, ציציות ועוד, וכן לשכה מסודרת לבדיקת מזוזות ותפילין, תחת עיניהם הפקוחה של גדולי ופוסקי ההלכה בדורנו.

המחלקה נמצאת בהתרחבות ופיתוח כל העת, כשחדשות לבקרים מתבשרים ציבור בני התורה על שירות חדש מבית ‘מחלקת תשמישי קדושה בפיקוח בד”ץ שארית ישראל’. כיום ניתן למנות תחת פעילותה של המחלקה, ייצור תפילין, ציציות ומזוזות, לשכת הגהה, ועוד היד נטויה.

בחג החנוכה הבעל”ט, יתקיים בס”ד יום בדיקות מרוכז בלשכת ההגהה, למען ציבור המדקדקים בהלכה המבקש להיות רגוע ובטוח בכל הנוגע לכשרות התפילין והמזוזות בתכלית הדקדוק.
בכתבה זו נתמקד באחד מן החידושים שהביאה עמה מחלקת תשמישי קדושה בתחום התפילין: הענקת כשרות על כל שלבי הכנת התפילין, מתחילת המלאכה ועד סופה, כשכל התהליך מפוקח על ידי צוות המשגיחים, הבקיאים במלאכה, זאת בניגוד לנוהג שהיה עד היום, כאשר היה צורך להתרוצץ בין כלל בעלי מלאכה, לרכוש במקום אחד את הבתים ובמקום האחר את הפרשיות, דבר שהביא לעיתים קרובות למכשולות חמורים, כאשר לא היה פיקוח אחיד על הנושא.

זאת ועוד, העובדה שתפילין הן תשמיש קדושה הנרכש לעיתים רחוקות מאוד, גורם לחוסר הבנה בציבור על כלל פרטי ודקדוקי ההלכה, כשללא פיקוח מחמיר על כלל שלבי הכנת התפילין, ניתן להגיע לתקלות חמורות.

במשך מספר שנים, הגו בבד”ץ שארית ישראל את הקמת המחלקה, המאחדת את כלל מלאכות התפילין לקורת גג אחת. כך יוצא, שאדם הרוכש תפילין, יודע כי ישנו פיקוח הלכתי מחמיר על כלל שלבי הכנת התפילין, החל ממלאכת עיבוד העורות, עשיית הבתים, הרצועות והכנסת הפרשיות, כולל פיקוח מחמיר על הפרשיות עצמן. רבים הם האנשים המניחים תפילין על ראשם, ומעולם לא ראו את הפרשיות שבתוך התפילין. גם אין להם את הכלים ההלכתיים והידע לוודא אם הבתים שעל ראשם נעשו בצורה המהודרת ביותר ואם הפרשיות הוכנסו כסדרן.

ההחלטה להרים את הכפפה ולהקים מערכת שתיכנס לעובי הקורה בנושאים אלו, נפלה כבר לפני כמה שנים, אבל תהליך ההקמה של המחלקה ארך זמן ממושך, זאת בעקבות רצונם של חברי הבד”ץ שליט”א, הגאון רבי יחיאל יוסף במברגר שליט”א, הגאון רבי צבי וובר שליט”א, הגאון רבי אברהם הכהן רובין שליט”א והגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט”א, להעניק לציבור תשמישי קדושה מהודרים בתכלית ההידור, ללא שום פשרות! על מנת לעמוד ביעד זה, נבדקו ספקים רבים בכל תחום ונבחרו המומחים הגדולים בתחומם, זאת על מנת לאפשר לציבור מהדרי הכשרות, קורת גג אחת בפיקוח הלכתי מחמיר, ללא חשש כלל.
הקמת מחלקה זו, שהביאה עמה התרגשות רבה בקרב ציבור המהדרין, אף ייתרה את תופעת ה”מאכערים” שנולדה בתחום, כאשר התפילין עוברות מספר ידיים, ומתרוצצות בין כמה וכמה גורמים, ללא כל פיקוח. כמו בשאר ענפי התעשייה, בהן קיים פיצול תפקידים והתמחויות, כך גם בתהליך ייצור התפילין. כיום יש בשוק מפעלים שמתמקדים בתהליך עיבוד העורות, יש מפעלים שתחום התמחותם הוא עשיית הבתים, יש בעלי מלאכה שתפקידם ליצור את ההטבעה של השי”ן בבית, יש אנשים שתחום מומחיותם הוא יצירת ה’ריבוע’ המדויק של הבתים, יש אנשי מקצוע שעוסקים בצביעת הבתים, יש כאלו שמומחים בחריצת החריצים, ויש אפילו אדם שמומחיותו היא בהכנסת הפרשיות לבתים.

העובדה שתהליך הכנת התפילין “התפזר” בין בעלי מקצוע רבים, גרמה כאמור לא אחת למכשולים חמורים. העובדה שהיצור מתבצע בכמה מקומות, מונעת מרוב הציבור את האפשרות לוודא שאכן הם רוכשים תפילין מהודרות, מפני שאין כתובת אחת שאצלה ניתן לברר ולעקוב אחרי תהליכי היצור. כאן הגיעה מחלקת תשמישי קדושה לאגד תחת קורת גג אחת את הפיקוח המחמיר ביותר של צוות המשגיחים הבקיא במלאכת הקודש, ולפקח באופן רציף על כל שלבי היצור של התפילין – ללא יוצא מן הכלל! זאת, על מנת לוודא שאכן התפילין מהודרות.

לפני שיצאה מחלקת תשמישי קדושה לדרך, קבעו הגאונים חברי הבד”ץ שליט”א, שהתנאי היסודי להענקת חותם הכשרות של בד”ץ ‘שארית ישראל’, הוא שתהליך היצור כולו ייעשה במפעל שעומד תחת פיקוח והשגחה צמודה, המוודאים כי תהליך העיבוד והצביעה מתחילתו ועד סופו נעשה באופן המהודר ביותר.
סיור במפעל יצור התפילין של בד”ץ שארית ישראל, מספק הצצה נדירה ומרתקת לתהליך הייחודי של מלאכת הכנת התפילין. עוד בטרם יהפכו העורות לבתים ורצועות, מוודאים משגיחי הבד”ץ את מקור העורות, טיבם וכשרותם, ומבררים סוגיות הלכתיות רבות שיש לבדוק. כך גם בהמשך, הכנת התפילין, עיבודן, ריבוע הבתים, קביעת האות שי”ן ויצירת החריצים בצורה המיטבית. בהמשך, יעברו התפילין לצביעה, על ידי אמן הבקיא במלאכתו, הכל תחת אותה קורת גג. לעובדה זו ישנו יתרון, כאשר לכל ברור שבעל המלאכה הצובע את התפילין, הוא האדם האחרון שיראה את התפילין לפני שיקבלו את חותמת הכשרות, ועל כן עינו המקצועית חשובה לעין ערוך למניעת מכשולות הלכתיים.

מלבד יצור בתי התפילין, תחום נוסף שקיבלת את תשומת הלב ב’מחלקת תשמישי הקדושה’ הוא אופן הכנת הרצועות לתפילין. זאת בעקבות מצב שנוצר, שבו מספר גדול של מפעלים שעסקו בעיבוד עורות לתעשייה, מנעליים ועד לתיקים, שימשו לתעשיית רצועות התפילין. עובדה זו הביאה למצב, שבו יתכן ובתהליך העיבוד, ייפלו פגמים הלכתיים כאלו ואחרים, כמו הקפדה על “לשמה”, ואזי הרצועות פסולות. כמו כן, ישנה הקפדה על כך שהרצועות יעובדו בעבודת יד, וכן מלאכות הצבע והחיתוך ייעשו בידי יהודים שומרי תו”מ ולא באמצעות מכונה. אגב, חשוב להדגיש שבעיני המתבונן, שאינו בקיא בכלל שלבי מלאכת הכנת הרצועות, אין כל הבדל בתוצאה המוגמרת, כך שהפיקוח ההלכתי המחמיר לאורך כל השלבים, והעובדה שהמלאכה מתבצעת בקורת גג אחת, עם אותו פיקוח הלכתי, מאפשרת לציבור המהדרין בכשרות לרכוש תפילין מהודרות מרישא עד גמירא.

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל