לקראת חג הסוכות הוסדרו בתי אריזה למיון ד' מינים בפיקוח בד"ץ שארית ישראל

ועד השמיטה שע”י בד”ץ שארית ישראל, מפרסם בימים אלו לציבור, לקראת חג הסוכות ופתיחת נקודות המכירות של ד’ מינים, על רשימת בתי אריזה למיון, העומדים תחת פיקוח חברי הבד”ץ לעניין שמיטה, על פי כל חומרות חברי הבד”ץ, ובפיקוח הדוק של צוות משגיחים ומפקחים תלמידי חכמים.

יצוין, כי אודות לצפי למחסור בד’ מינים, נערכו בבד”ץ שארית ישראל מבעוד מועד, על מנת להסדיר את הפיקוח וההשגחה למדקדקין בכשרות אצל בתי האריזה הגדולים, לעמוד מקרוב אחר כשרות האתרוגים, הלולבים, ההדסים והערבות. במשך החודשים האחרונים, סיירו המפקחים והמשגיחים של הבד”ץ בכלל נקודות הגידול והאריזה של המשווקים שאושרו על ידי הבד”ץ, למניעת מכשולות.

בשנה זו, שנת שמיטה, גדל הפיקוח שבעתיים, ונעשו כל הבדיקות האפשריות בכדי למנוע חששות. כך למשל, כל בתי האריזה שביקשו לקבל את הכשרות המהודרת, התחייבו לעמוד בכל כללי הפיקוח של הבד”ץ. ברשימת בתי האריזה שקיבלו את כשרות בד”ץ שארית ישראל ניתן למנות את “הדסי דגל”, מותג “למדקדקין” – אתרוגים, הדסים ולולבים, “מסורת” – הדסים ולולבים, מרכז ארבעת המינים “קאופמן” – אתרוגים הדסים ולולבים, “ערבות וינברג” מושב בית גמליאל ואתרוגי בענעדיקט – אתרוגי זן חזו”א (מרוקו).

בבד”ץ שארית ישראל מציינים, כי למרות הפיקוח ההדוק, לעיתים עלול להתערב אצל המשווקים סחורה מאושרת לשיווק עם סחורה אחרת, ועל כן חובה לוודא כי על כל אריזה סגורה מופיע חותם הבד”ץ וכן מקור הסחורה, יבול נוכרי, יבול חו”ל או אוצר בית דין.

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל