הדרכה לסעודת פורים ביום שישי

א. ההנהגה הנכונה לעשותה לפני הצהרים משום כבוד שבת.

ב. מ”מ אם לא התאפשר יכול לסעוד כל היום, שסעודת מצוה מותר אפילו סעודה גדולה. והחכם עיניו בראשו למעט קצת במאכל שלא יהא שבע כ”כ בליל שבת.

ג. יש נוהגין להתחיל הסעודה אחה”צ ואז לפני כניסת שבת מקבלים השבת, פורס מפה ומקדש, וממשיך הסעודה כסעודת שבת. ויש ליזהר לבדוק הכיסים ממוקצה ולהדליק נרות שבת מבעוד יום.

ד. בברכת קידוש, אם בירך ברכת הגפן בתחילת הסעודה לא יברך שוב. ויבצע על לחם משנה אך לא יברך עליו המוציא.

ה. בברכת המזון יזכיר רצה ולא על הניסים.

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל