הדרכה מעשית לקראת ט"ו בשבט על סדר הקדימה בברכות

א. חז”ל תיקנו שלכתחילה יש להקדים ולברך על המאכל החשוב יותר משום הידור מצווה. וזאת בתנאי שהמאכל החשוב מונח לפניו והוא רוצה לאוכלו.

ב. סדר החשיבויות נקבע על פי הברכה החשובה והמבוררת יותר אם ברכותיהם אינם שוות. ואם ברכותיהם שוות [כלומר שני סוגי מאכל שיש להם אותה ברכה] סדר החשיבויות נקבע על פי המאכל החשוב והמשובח יותר.

ג. ואלו סדר החשיבויות כשברכותיהם אינם שוות:

1. ברכת המוציא על הפת.

2. ברכת מזונות.

3. ברכת בורא פרי הגפן.

4. ברכת בורא פרי העץ.

5. ברכת בורא פרי האדמה.

6. ברכת שהכל על מאכל או משקה.

7. ברכת הריח.

וסימנן מג”ע א”ש – מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל.

ד. ואלו סדר החשיבויות כשברכתם שוות:

1. שלם, והיינו שמאכל שלם קודם למאכל חתוך.

2. חביב, וחביב נקרא לפי מה שחביב עליו בדרך כלל.

ה. ודע, דכל הנ”ל הוא בשאר מאכלים, אבל בפירות וירקות סדר החשיבויות נקבע כדלהלן:

כשברכותיהם אינן שוות [כגון שיש לפניו פירות שברכתם בורא פרי העץ עם ירקות שברכתם בורא פרי האדמה] :

1. חביב.

2. שבעת המינים.

3. לגבי שלם נחלקו הפוסקים בזה, דעת דרך החיים שקודם לכל ואף לחביב אך המשנה ברורה מסתפק בזה, אשר על כן יברך על איזה שירצה שלכל אחד יש צד מעלה.

4. ברכת בורא פרי העץ קודמת לבורא פרי האדמה.

כשברכותיהם שוות [כגון שיש לפניו רק פירות שברכתם בורא פרי העץ או שיש לפניו רק ירקות שברכתם בורא פרי האדמה]:

1. שבעת המינים לפי הסדר: א. זית ב. תמר ג. ענבים ד. תאנה ה. רימון.

2. שלם.

3. חביב.

ו. דע, שאין צורך לאכול את כל הפרי החשוב תחילה, אלא אחרי שאכל ממנו קצת יכול לאכול את הפרי השני.

ז. החיוב להקדים את החשוב הוא דווקא אם אינו סותר את מנהגי הסעודה להקדים מאכל מסוים למאכל שני מטעמי בריאות או מטעמי נימוס ומנהגי בני אדם, שאז אין חיוב להקדים את החשוב.

ח. כמו כן מותר להקדים את הפחות חשוב כדי להימנע מספק ברכות.

ט. סדר הקדימה בחמשת מיני דגן שברכתם בורא מיני מזונות:

1. תבשיל העשוי מחיטים קודם לכל, ואח”כ:

2. תבשיל העשוי משעורים.

3. תבשיל העשוי מכוסמין.

4. תבשיל העשוי משיפון.

5. תבשיל העשוי משיבולת שועל.

6. ברכת בורא מיני מזונות על האורז.

י. סדר הקדימה בפת:

1. פת משבעת המינים.

2. פת שלמה.

3. פת נקייה.

4. פת גדולה.

יא. דין הקדימה חל אף בלחם נקי ונקי יותר. נמצא שבלחם הקרוי שחור ולחם לבן [העשוי מקמח מנופה יותר], יש להקדים את הנקי יותר [לחם לבן], אולם במקרה זה מתחשבים גם בחביב, ולכן אם הלחם השחור חביב לו יותר מהלבן, אזי מקדים את הלחם השחור.

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל