רבני הקהילות בארה"ק בהוראה ברורה

במסגרת כינוסי שמיטה שנערכו בכמה מקומות דיברו רבני הקהילות שליט”א בשבח הכשרות המהודרת ביותר לבני התורה בד”ץ “שארית ישראל” כאשר הם קוראים לציבור כולו להתאחד תחת מערכת הכשרות המוסמכת אשר גדולי ומאורי הדורות סמכו וסומכים עד היום את ידיהם עליה ומורים את דרכה בכל ענין וענין.

חבר מועצגה”ת וראש ישיבת תפרח הגאון הגדול רבי אביעזר פילץ שליט”א הרחיב בשבחה של מערכת הכשרות והזכיר כי הישיבה הגדולה תפרח לא רק שצורכת מוצרים מהכשרות המהודרת אלא מושגחת ע”י בד”ץ “שארית ישראל” וזאת לפי ההוראה שקבלו כבר מרבנו הגדול מרן ראש הישיבה הגראמ”מ שך זצוק”ל, וכפי שאנו רואים שלאורך השנים גדולי הדור זצוק”ל ויבלחט”א עמדו ועומדים מאחורי מערכת הכשרות של עולם התורה, ולכן כל בן תורה הרוצה שבביתו לא יהיה כל חשש בכשרות המאכלים ובפרט בשנת השמיטה הבעל”ט, עליו לרכוש מכשרות מהודרת זו.

חבר מועצגה”ת וראש ישיבת הנגב שכר שכיר הגאון הגדול רבי אריה לוי שליט”א ציין בדבריו החמים את הזכות שיש לבני התורה שיש להם מערכת כשרות מהודרת שמהדרת בכל פרט ופרט, וכמה רבה השמחה שכעת גם אנחנו יושבי הדרום יכולים בשנת השמיטה להדר הלכתית כפי הנחיות מרן החזו”א זצוק”ל בזכות מערכת הכשרות שנותנת לנו את האפשרות לכך. רק, הדגיש, צריך שתהיה את המודעות בציבור לכך עד כמה בבד”ץ “שארית ישראל” מקפידים על כל פרט ופרט, וככל שהציבור יידע יותר מה המעלות, הוא יידע להקפיד יותר.

רב הקהילה החרדית בנתיבות הגאון רבי שמואל מונטג שליט”א עמד בדבריו על מערכת כשרות בכלל, מה נדרש במערכת כשרות ומה נדרש במערכת כשרות מהודרת, ועל מה צריך להקפיד גם שלפעמים נראה שלא צריך להקפיד. הוא מנה את מעלותיה של מערכת הכשרות של בני התורה בד”ץ “שארית ישראל” בכמה עובדות הידועות לו, עד כמה הכל מושגח ומודרך ע”י חברי הבד”ץ הגאונים שליט”א היורדים בעצמם לשטח ומלווים את מערכת הכשרות. הוא קרא קריאה של חיזוק לרבני הקהילות, לא על מנת לעשות תעמולה לכשרות בד”ץ “שארית ישראל”, אלא להבהיר לציבור בני התורה עד כמה חשוב להקפיד על כשרות מיוחדת ומותאמת לבני תורה.

הגרש”ז פרלשטיין שליט”א מרא דאתרא רמת בית שמש א’ גולל את ההיסטוריה של הקמת מערכת הכשרות של עולם התורה, בד”ץ “שארית ישראל”. חותנו הגאון רבי יצחק זלזניק זצ”ל היה מאנשי סודו הקרובים של רבנו הגדול מרן ראש הישיבה הגראמ”מ שך זצוק”ל והוא סיפר לו שלפני שהוקמה המערכת, מרן זצוק”ל מאד דאג שאין שחיטה ראויה לבני תורה והתבטא: ‘תביאו עוף ואני אשחט ברחבה בין הישיבה לאהל קדושים’ ולא נח ולא שקט עד שהוקמה מערכת הכשרות כרצונו ובהדרכתו.

הרעיון שביסודה הוקמה מערכת הכשרות היא דאגה עבור ציבור בני התורה חניכי הישיבות ברמה הכי גבוהה של כשרות. איפה היינו יכולים להגיע לכזו רמת הידורים באפיית מצות אם לא במאפיה כאן בבית שמש? ומי מדבר על תרומות ומעשרות בכל ההידורים? וכעת בשנת השמיטה, על אחת כמה וכמה שאין רמה כזו של הידורים!

מרן פוסק הדור הגר”נ קרליץ זצוק”ל שאל את דודו מרן החזו”א זצוק”ל, עבור מי הוא כותב את החזון איש הלכות שביעית, והוא ענה לו: עבור היהודים היראים שירצו לשמור שמיטה כהלכתה, מי יש כאן בבני ברק – ‘אני ופייבל’, כשכוונתו לתלמידו הראשון בארץ הגרש”פ שטיינברג זצ”ל. מרן הרב מבריסק זצוק”ל אמר משפט נוקב: ‘רבי יהושע לייב דיסקין שהיה גאון עם עוצמה הגיע לארץ ישראל, רצה להנהיג תרומות ומעשרות כהלכתן, והצליח רק בירושלים, ומווילנא עלה לארץ איש מבוגר וחולה למושבה קטנה במרכז והצליח לעשות מהפכה במצוות התלויות בארץ בכל ארץ ישראל!’

כל מה שיש לנו היום חנויות מהודרות בענייני טבל וערלה והפרשת תרו”מ ושמיטה כהלכתה, זה הכל בזכותו של רבן של ישראל מרן החזון איש זצוק”ל. ומי שממשיך כיום את המהפכה שעשה החזון איש, זה בד”ץ “שארית ישראל”. זה ההכשר של עולם התורה שמקפיד על קלה כבחמורה ומיישם את הדרכותיו של מרן החזו”א זצוק”ל. ולכן אנו שמחים על הכינוס החשוב הזה היום, שגם אנחנו בבית שמש לא נהיה בנים חורגים ונזכה גם אנו בכל השנים ובפרט בשנת השמיטה להתקשר עם חנויות שיהיו בהידור הכשרות תחת חותם ההידור של בד”ץ “שארית ישראל”. ומכאן תצא הקריאה לציבור להזדרז ולחתום על ‘כתב שליחות’ כדי שמערכת הכשרות תוכל להיערך בהתאם לכמויות הנדרשות.

הגאון רבי מרדכי גולדשטיין שליט”א מרא דאתרא משכנות יעקב ברמת בית שמש א’ הצטרף לקריאת הגרש”ז פרלשטיין וציין כי חשוב לדעת שיש בכך זיכוי הרבים גדול, כי לא רק ציבור חניכי הישיבות, גם ציבור של יהודים יראי ד’ שקובעי עתים לתורה ויוצאים לפרנסתם מעוניינים במיוחד בשנת השמיטה לקיימה כהלכתה ושהכל יהיה “לכתחילה”, ולכן קוראים אנחנו לכל הציבור התורני של בית שמש להתחבר בבחינת ‘חבר אני לכל אשר יראוך’ ולהיות חלק ממערכת השמיטה של בד”ץ “שארית ישראל” שהכל מנוהל בה ללא שום חשש.

רבה של בני ברק וחבר בד”ץ “שארית ישראל” הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט”א אמר בכינוס: ב”ה שמשמיטה לשמיטה מתרחבת הדרישה של הציבור לקיים שמיטה כהלכתה, ובאמת ב”שארית ישראל” עושים הכל כפי הנחיות מרן החזו”א זצוק”ל ותלמידיו הגדולים ששמענו מהם, וזכינו שתתרחב הנהגת החזו”א גם בשאר הערים מחוץ לבני ברק, וברכתי לכל הרבנים שבאו להשתתף לכבוד שנת השמיטה שחפץ ד’ בידינו יצליח.

למילוי שטר שליחות לחץ כאן

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל