מנכ"ל בד"ץ שארית ישראל ומפקח הבד"ץ מסכמים שנת היערכות לשמיטה

במסגרת כינוסים שנערכו בערים השונות בהשתתפות רבני הקהילות, סיפר מנכ”ל מערכת הכשרות הרב משה מונטג על ההערכות הגדולה של מערכת הכשרות האורכת חודשים ארוכים כבר בשנה השישית לקראת שנת השמיטה, בסיורים בשטח ובמחסני השיווק ובעמידה מול החקלאים.

הרב מונטג הרחיב בדבריו עד כמה היה יקר בעיני גדולי ישראל לשמר את מערכת הכשרות, והביא את דבריו של רשכבה”ג מרן ראש הישיבה הגראי”ל שטינמן זצוק”ל שמאד דאג לשמר את ההכשר בצורתו היחודית והקפיד ביותר על כשרות של בד”ץ “שארית ישראל” בהיכלי התורה והישיבות ואצל בני התורה. הרב מונטג מנה כמה דוגמאות בענין, למשל ההקפדה שבמערכת השחיטה הבדיקה לא תהיה על הליין – עליה הקפיד מרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל שעמד לימין מערכת הכשרות בעצה והוראות הלכתיות בכל תחומי הכשרות, כשבנושא זה של השחיטה למשל, ההקפדות מיושמות למרות שזה מצריך עובדים נוספים וזה מייקר מעט את עלות השחיטה. או שחיטת הבקר בחו”ל, שמקפידים זה קרוב לשלושים שנה שלא לשחוט במקומות שיש חשש לזן הז’אבו אותו אסר מרן החזו”א זצוק”ל ולבל יפרצו פרצות בתחום מסורת השחיטה.

וכך גם בשנת השמיטה, על חומרתה התבטאו בנחרצות גדולי ישראל שליט”א וזצוק”ל וכפי שכתבו במכתבם זה מכבר: “ידוע מכבר שוועדת השמיטה שע”י “בד”ץ שארית ישראל” הם שומרים שביעית בכל דיניה בלא שום קולות, והכל לפי פסקי מרן החזו”א זיע”א, ויש צורך בהשגחה מיוחדת לספק לציבור פירות וירקות בהידור ללא שום קולות והיתרים למיניהם כלל”. לכן רואה לנכון בד”ץ “שארית ישראל” לעשות כל מאמץ שכולם יוכלו לרכוש פירות וירקות מהודרים לפי הנחיות מרן החזו”א זצוק”ל. הרב מונטג סיפר על המאמץ הנרחב לפרוס כמעט בכל עיר ויישוב ברחבי הארץ נקודות חלוקה וחנויות לצריכת פירות וירקות בכשרות המהודרת.

הבשורה הגדולה שלנו לציבור בני התורה בשנת השמיטה, שברשתות שיווק ברחבי הארץ שבהם מחלקת פירות וירקות בכשרות בד”ץ “שארית ישראל” בכל השנים, יישמר הדבר גם בשנת השמיטה למרות המורכבות הכרוכה בכך, כאשר בריכוזים לא חרדיים הובאו מכונות לאריזה מיוחדת לשמור על הטריות של הירקות שימכרו עם החותמת המהודרת של הכשרות.

לסיום ציין הרב מונטג את ההיענות הרבה של הציבור לקריאת גדולי ישראל, כפי למשל במוסדות חינוך רבים בהם ישנם צהרונים ו’מפעל הזנה’ כאשר מנהלי המוסדות מבקשים להתהדר בכשרות בד”ץ “שארית ישראל” במיוחד בשנה זו שנת השמיטה.

מפקח בד”ץ “שארית ישראל” הרב יעקב בורנשטיין סיפר אף הוא על ההכנות הקפדניות בשטח כבר למעלה משנה. הן ההכנה במחסני השיווק הגדולים והן באולמות ובקייטרינגים ובמיוחד במפעלים הגדולים. כשהם רואים את כוח הציבור הגדול המביע דרישה לצרוך דווקא בהידור הכשרות בכל השנים ובמיוחד שרוצה לקיים שמיטה כהלכתה, הם נערכים בהתאם וזו היערכות לא פשוטה של כל המפקחים והמשגיחים.

בהמשך דבריו הוא ציין את היחודיות בבד”ץ “שארית ישראל” שבכל המערכות הן במערכת השחיטה המהודרת, הן במערכת הפירות והירקות, והן במערכת האולמות והמוסדות, הגאונים חברי הבד”ץ שליט”א מעורים בשטח, ובעצמם למרות עיסוקיהם הרבים יורדים בקביעות לשטח, לסיורים במפעלים, לסיורים במחסני השיווק, הכל כדי שהמערכת תהיה מושלמת מבחינת הידורי הכשרות בכל פרטיה ודקדוקיה.

אנחנו יכולים כעת לציין בסיפוק, אמר הרב בורנשטיין, ולדבריו הצטרף מנכ”ל מערכת הכשרות הרב משה מונטג, כי שנת השמיטה החלה כשאנו ערוכים ב”ה כיאות. הרב בורנשטיין סיפר על הטכנולוגיות המתקדמות שמפעיל הבד”ץ באמצעות מצלמות ורחפנים, וזאת על מנת לפקח בתוך הכפרים הערביים, משם מובא ‘יבול נכרי’.

מלבד זאת אנחנו מייבאים הרבה מחו”ל, אבל על אחת לא נתפשר, על ערבה הצפונית, שם יש לנו הוראות ברורות ממרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל ומהם לא נזוז, סיים את דבריו.

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל