הקבלת פני רבו אצל רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א ע"י חברי הבד"צ שליט"א

בחג הפסח התקיים ביקור מיוחד והקבלת פני רבו של הגאונים חברי הבד”צ שליט”א אצל רבינו מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט”א.

לאחר שרבינו שליט”א קיבל בברכה את חברי הבד”ץ, סקרו בפניו הגאונים שליט”א את הנעשה במערך ההשגחה. חברי הבד”צ התייעצו עם מרן רה”י בנושאים שונים העומדים על הפרק וקיבלו את הנחיותיו והכרעותיו בכל ענין. בין השאר דנו רבות בנושא שחיטת בקר בחו”ל ועניינים נוספים.

במהלך הביקור שיבח מרן שליט”א בפני חברי הבד”צ את ההשגחה המוסמכת והמהודרת של בד”ץ ‘שארית ישראל’ ובפרט בשנת השמיטה, עליה כבר התבטא רבינו בעל ה’דרך אמונה’ זצוקללה”ה ואמר כי: “ועדת השמיטה של שארית ישראל טורחים להעמיד את הוראות מרן החזו”א זללה”ה בכל ההידורים והדקדוקים.

כזכור, לקראת שנת השבע העיד מרן רה”י בנחרצות ואמר: “צריך לומר לרבנים ש’שארית ישראל’ זה זיכוי הרבים בכשרות, בשמיטה, בכל השנה. שארית זו כשרות מוסמכת, ידוע שיש שם השגחה מעולה עם משגיחים עם יראת שמים. ודאי שאברכים צריכים להעלות על שולחנם את כשרות שארית ישראל. שארית זה ודאי. בד”ץ ‘שארית ישראל’ היא הכשרות המוסמכת!”

רבינו מרן ראש הישיבה שליט”א בירך את חברי הבד”צ ואת כל הסומכים על שולחנם בברכת ‘סייעתא דשמיא, הצלחה בזיכוי הרבים”.

לאחר מכן עלו חברי הבד”צ למעונו של מרן גאון ישראל הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט”א להתייעצות וברכה. הגר”ד שליט”א ברכם בחום והשמיע בפניהם דברים חמים על מערכת הכשרות בד”ץ ‘שארית ישראל’ ההולכת במסורת רבותינו גאוני הדורות ללא כל סטיה והכל על פי דקדוקי ההלכה במלואם.

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל