חברי בד"ץ "שארית ישראל" בסיורים אינטנסיביים במפעלים לקראת שנת השמיטה

ההערכות המרובה לקראת שנת השמיטה הבעל”ט במערכת הכשרות המהודרת של עולם התורה בד”ץ “שארית ישראל” בעיצומה. מפקחי ומשגיחי מערכת הכשרות מסיירים מדי יום במחסני השיווק הגדולים, במפעלים, בשדות החקלאים, כדי לוודא שאכן בעוד ימים ספורים עם התקדש שנת השמיטה, תסודר לחנויות הרבות ולתחנות החלוקה של קרן ‘אור שי’ האספקה הגדולה של ירקות ופירות בהידור הכשרות.

בשיאה של ההערכות יוצאים גם הגאונים חברי הבד”ץ שליט”א בעצמם לשטח, לסיור במפעלים ובמחסנים כדי לפקח, לבדוק, להורות ולהעמיד את המערכת על פי פסקיהם והוראותיהם של מרן החזו”א זצוק”ל ומרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל ורבותינו יבדלחט”א וכדי לראות מקרוב את ההערכות הלוגיסטית הגדולה לקראת שנת השמיטה הבעל”ט.

חבר הבד”ץ ורבה של ב”ב הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט”א קיים סיור מיוחד במפעלים יחד עם צוות המפקחים והמשגיחים של בד”ץ “שארית ישראל” הכשרות של עולם התורה ורבה של תשלובת אסם הרב רפאל מנת שליט”א. במסגרת הסיור ביקר בין היתר במפעל ‘טבעול’ המספק סחורה של מוצרים מן הצומח לציבור בכשרות המהודרת.

תוך כדי סיור פיקוח הכשרות הציגה הנהלת ‘טבעול’ בפני הגרש”צ שליט”א והרבנים המפקחים והמשגיחים שליט”א את הנעשה והנשמע וההקפדה על דקדוקי ההלכה לקראת שנת השמיטה וחשפה את כלל הטכנולוגיות החדשניות ביותר שמאפשרות יצור ברמת איכות גבוהה ביותר, וזאת כחלק משלבי הפיקוח והמידע שנדרש לרבני הבד”ץ לצורך הפיקוח ההלכתי.

בסיום הסיור, בירכו הרבנים את הנהלת המפעל שיזכו להמשיך לזכות עוד ועוד יהודים ליהנות ממוצריהם המוקפדים בכשרותם המהודרת ללא חשש בכל ימות השנה ובפרט לקראת שנת השמיטה תשפ”ב הבעל”ט.

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל