ט"ו בשבט ללא תולעים – המדריך המלא

ביום ט”ו בשבט, ראש השנה לאילנות, נוהגים רבים להרבות באכילת פירות הארץ ובפרט שבעת המינים שבהם נשתבחה ארץ ישראל.

בעת אכילת הפירות, חשוב מאד להקפיד על נקיות הפירות מתולעים ונגיעות שונות.

ידועים דברי הגמרא (מכות טז:): “אמר רב יהודה, האי מאן דאכל ביניתא דבי כרבא (רש”י: תולעת הנמצאת בכרוב) – מלקינן ליה משום שרץ השורץ על הארץ. מבואר בגמרא, שהאוכל כרוב שבו תולעת חייב מלקות.

וכך נפסק בשולחן ערוך (יו”ד פ”ד ח’): “כל מיני פירות שדרכן להתליע כשהם מחוברים, לא יאכל עד שיבדוק הפרי מתוכו, שמא יש בו תולעת”. וברמ”א הוסיף: “ולא מהני בהם אם בדק הרוב, אלא צריך לבדוק כולם דהוי מיעוט דשכיח” (לא מועיל לבדוק את הרוב, אלא צריך לבדוק את כולם משום שהדבר שכיח).

פירות רבים בימינו נגועים במידה זו או אחרת בתולעים. חשוב לדעת, שבנושא זה לא מספיקה ידיעת ההלכה, אלא יש לדעת את המציאות בשטח כדי לדעת ממה להישמר ומה וכיצד לבדוק.

לקראת ט”ו בשבט אנו מגישים לפני הקוראים את המדריך המלא לבדיקת פירות מתולעים – על פי הגאון הרב משה ויא שליט”א. להורדת המדריך לחץ כאן

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל