כינוסי התלכדות מיוחדים לקראת שנת השמיטה בהשתתפות רבני הקהילות

בשבועות האחרונים נערכים ויערכו בס”ד סדרת כינוסים לרבני הקהילות לביסוס השותפות עם הקהילות בתחנות החלוקה שיוקמו שם בס”ד בשנת השמיטה.

כזכור, לפני למעלה מחודשיים יצאו מרנן ורבנן גדולי הדור רשכבה”ג מרן שר התורה שליט”א ורבינו מרן ראש הישיבה שליט”א בקריאה לציבור לקראת שנת השמיטה הקרבה ובאה בקריאה ברורה:

“ועל כן אנו קוראים בזאת לציבור בני התורה ולמנהלי היכלי הישיבות והמוסדות להצטרף ולרכוש ממוצרים הנמצאים תחת כשרות בד”ץ שארית ישראל. ולרבני הקהילות אנו פונים בזה שישפיעו על בני קהילתם ועל אלו הנשמעים להם לחזק את וועדת השמיטה שע”י בד”ץ שארית ישראל ולרכוש ממוצרים אלו”.

רבני קהילות בני התורה בכל הארץ נענו לקריאת גדולי הדור שליט”א ולבקשתם של גדולי ישראל נערכים בשבועות האחרונים סדרת כינוסים של התלכדות רבני הקהילות, על מנת לחזק את בני קהילותיהם לקראת שנת השמיטה לרכוש ממוצרים של כשרות עולם התורה. הכנס הראשון נערך בדרום במעונו של חבר מועצגה”ת וראש ישיבת תפרח הגאון הגדול רבי אביעזר פילץ שליט”א ובהשתתפות רבני קהילות בני התורה בדרום, ולאחריו נערך כינוס גדול של רבני הקהילות בבית שמש במעונו של הגאון רבי שלמה זלמן פרלשטיין שליט”א רבה של רמת בית שמש א’ ובהשתתפות חבר הבד”ץ ורבה של בני ברק הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט”א, רבני השכונות ורבני קהילות בני התורה בבית שמש רבתי.

במרכז הכינוסים הובאו דבריו הנחרצים של רשכבה”ג מרן שר התורה שליט”א שאמר:
“ועדת השמיטה של שארית ישראל טורחים להעמיד את הוראות מרן החזו”א זללה”ה בכל ההידורים והדקדוקים. כבר מו”ר מרן הרב שך זצוק”ל ומו”ח זצוק”ל סמכו ידיהם על כשרות שארית ישראל ומי שיאכל מההכשר של שארית, יעמוד לו לזכות ליום הדין”.

לפני סדרת הכינוסים עלו חברי הבד”ץ הגר”צ וובר שליט”א והגרש”צ רוזנבלט שליט”א למעונו של רבינו מרן ראש הישיבה שליט”א ושאלו מה לומר בכנס. הוא השיב להם דברים ברורים:
“צריך לומר לרבנים ש’שארית ישראל’ זה זיכוי הרבים בכשרות, בשמיטה, בכל השנה. שארית זו כשרות מוסמכת, ידוע שיש שם השגחה מעולה עם משגיחים עם יראת שמים. ודאי שאברכים צריכים להעלות על שולחנם את כשרות שארית ישראל. שארית זה ודאי. בד”ץ ‘שארית ישראל’ היא הכשרות המוסמכת!”

בכינוסים נשאו דברים נלהבים על החובה על כל בן תורה להקפיד ולרכוש מהתוצרת המהודרת בכל פרט ופרט שבכשרות בד”ץ שארית ישראל הצועדים לאור הנחיותיו של רבן של ישראל מרן החזו”א זצוק”ל, חבר מועצגה”ת וראש ישיבת תפרח הגאון הגדול רבי אביעזר פילץ שליט”א, חבר מועצגה”ת וראש ישיבת ‘שכר שכיר – הנגב’ הגאון הגדול רבי אריה לוי שליט”א, רבה של בני ברק וחבר בד”ץ שארית ישראל הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט”א, רב הקהילה החרדית בנתיבות הגאון רבי שמואל מונטג שליט”א, הגאון רבי יהודה טשזנר שליט”א דיין ומו”צ הקהילה החרדית באופקים, רב הקהילה החרדית הגאון רבי ישראל יעקב פינקוס שליט”א, הגאון רבי שלמה זלמן פרלשטיין שליט”א רבה של רמב”ש א’, הגאון רבי מרדכי גולדשטיין שליט”א מרא דאתרא משכנות יעקב ברמב”ש א’, הגאון רבי אלימלך קורנפלד שליט”א רב קהילת הגר”א רמב”ש א’, מנכ”ל מערכת הכשרות הרב משה מונטג, המפקח הותיק בבד”ץ “שארית ישראל” הרב יעקב בורנשטיין שליט”א והרב ברוך גנוט שליט”א מנהל הישיבה דתפרח.

בכינוס בדרום השתתפו הגאונים הגדולים חברי מועצגה”ת רבי אביעזר פילץ שליט”א ורבי אריה לוי שליט”א ועמם חבר בד”ץ שארית ישראל הגאון רבי אברהם יצחק הכהן רובין שליט”א רב הקהילה התורנית ברחובות, וכן הרבנים הגאונים: רבי ישראל יעקב פינקוס שליט”א רב הקהילה באופקים, רבי שמואל מונטג שליט”א רב הקהילה בנתיבות, רבי יהודה טשזנר שליט”א דומ”צ אופקים, רבי מרדכי ליבר כהן שליט”א רב וראש כולל אופקים, רבי אליעזר איינהורן שליט”א ראש ישיבת אופקים, רבי יורם כהן שליט”א מרבני באר שבע, רבי דב שטיינברג שליט”א מרבני באר שבע, ורבי יוסף הרשקוביץ שליט”א ר”כ זכרון אליהו באופקים.

במהלך הכינוס הובאו ברכותיהם של ראש ישיבת תפרח הגאון הגדול רבי יעקב פרידמן שליט”א ושל רב הקהילה התורנית בירוחם הגאון רבי מרדכי יהודה קראוס שליט”א שנבצר מהם ברגע האחרון להשתתף בכינוס ואשר מסרו את ברכת החיזוק למערכת הכשרות של עולם התורה שדואגת לציבור בני התורה לאורך כל השנים ובפרט לקראת שנת השמיטה.

בכינוס בבית שמש השתתפו רבה של בני ברק וחבר בד”ץ שארית ישראל הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט”א ועמו הרבנים הגאונים: רבי שלמה זלמן פרלשטיין שליט”א מרא דאתרא רמב”ש א’, רבי מרדכי גולדשטיין שליט”א מרא דאתרא משכנות יעקב רמב”ש א’, רבי אלימלך קורנפלד שליט”א רב קהילת הגר”א רמב”ש א’, רבי משה טובי’ דינקל שליט”א מרא דאתרא בית ומנוחה הקריה החרדית, רבי אלעזר מאירוביץ שליט”א מרבני רמב”ש ג’, רבי חנוך אלבק שליט”א מרבני רמב”ש ג’, רבי מנחם דן מייזלס שליט”א מרא דאתרא רמב”ש ג’2, רבי יהושע פטרוף שליט”א רב קהילת בני הישיבות חפציבה, רבי דוד רייכמן שליט”א רב קהילת תפארת חיים רמב”ש א’, רבי אליעזר מרגליות שליט”א רב קהילת שערי תפילה רמב”ש א’, רבי גדליה הוכברג שליט”א רב קהילת נחשון רמב”ש א’, רבי ברוך דזלאווסקי שליט”א רב קהילת דרכי יצחק רמב”ש ג’, ורבי שלום שאול הכהן מונק שליט”א רב קהילת אבי עזרי רמב”ש ב’.

בסיום הכינוסים חתמו הרבנים שליט”א על ‘קול קורא’ לחיזוק מערכת הכשרות המוסמכת בד”ץ “שארית ישראל” ובו נאמר:

החלטות הכינוס:
א. כל בן תורה הנשמע לקריאת מרנן ורבנן גדולי הדור שליט”א ירכוש לביתו מהתוצרת שבכשרות בד”צ שארית ישראל.

ב. רבני הקהילות שליט”א יחזקו את בני התורה השומרים על מסורת הוראת גדולי ישראל ובפרט בשנת השמיטה צועדים לאור הנחיותיו של רבן של ישראל מרן החזו”א זצוק”ל.
ג. הקריאה למנהלי המוסדות להצטרף ב’מפעל ההזנה’ תחת חותם הכשרות המהודרת של בד”צ שארית ישראל.

הכינוסים הסתיימו בתחושת התלכדות סביב כשרות עולם התורה וכבר שעות ספורות אחרי קיומם הוקמו עשרות תחנות חלוקת פירות וירקות נוספות לשנת השמיטה של קרן אור ש”י.

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל