"מי שיאכל מההכשר של שארית – יעמוד לו לזכות ליום הדין"

לקראת סדרת כינוסים לחיזוק מערכת הכשרות של עולם התורה בד”ץ “שארית ישראל” שנערכו וייערכו בהשתתפות רבני הקהילות ברחבי הארץ, עלו חברי הבד”ץ הגאון רבי שבח רוזנבלט שליט”א והגאון רבי צבי וובר שליט”א ועמם מנכ”ל ועדת הכשרות הרב משה מונטג למעונו של רבינו מרן ראש הישיבה שליט”א.

קודם לכן, התבטא רשכבה”ג מרן שר התורה שליט”א לקראת כינוסי הרבנים ואמר דברים נחרצים המלמדים על מערכת הכשרות בד”ץ “שארית ישראל” כי היא היא שיש לה מסורת של כשרות וכי עליה סמכו ידיהם מרנן ורבנן רבותינו מנהיגי הדור זצוק”ל:
“ועדת השמיטה של שארית ישראל טורחים להעמיד את הוראות מרן החזו”א זללה”ה בכל ההידורים והדקדוקים. כבר מו”ר מרן הרב שך זצוק”ל ומו”ח זצוק”ל סמכו ידיהם על כשרות שארית ישראל ומי שיאכל מההכשר של שארית, יעמוד לו לזכות ליום הדין”.

רבינו מרן ראש הישיבה שליט”א קיבל בברכה את הגאונים חברי הבד”ץ שליט”א שכאמור באו לקבל הדרכה והכוונה. לאחר שהרבנים סקרו בפני רבינו מרן ראש הישיבה את ההערכות ההלכתית של מערך ההשגחה לקראת שנת השבע הבעל”ט ואת ההתארגנות הלוגיסטית לספק לבני התורה את התוצרת המהודרת ללא חשש שביעית, בקשו הרבנים מרבינו מרן ראש הישיבה להעביר בשמו מסר לאברכים ובני התורה שיימסר במרכז הכנסים המיוחדים לרבני הקהילות. בתשובה לשאלה “איזו כשרות צריכים אברכים בני תורה להעלות על שולחנם תדיר ובשנת השמיטה, השיב מרן בדברים נחרצים:
“צריך לומר לרבנים ש’שארית ישראל’ זה זיכוי הרבים בכשרות, בשמיטה, בכל השנה. שארית זו כשרות מוסמכת, ידוע שיש שם השגחה מעולה עם משגיחים עם יראת שמים. ודאי שאברכים צריכים להעלות על שולחנם את כשרות שארית ישראל. שארית זה ודאי. בד”ץ ‘שארית ישראל’ היא הכשרות המוסמכת!”

בדבריו ברך רבינו מרן ראש הישיבה שליט”א את חברי הבד”ץ וחברי ההנהלה בחום:
“שתהיה להם סייעתא דשמיא, הצלחה בזיכוי הרבים בכשרות בכל עניני הכשרות ובכל ענייני שמיטה. ברכה והצלחה, כתיבה וחתימה טובה, א גוט יאהר, בכל העניינים”.

הגאונים חברי הבד”ץ שליט”א, המפקחים וחברי ההנהלה יצאו ממעונו של רבנו מרן ראש הישיבה שליט”א עם קורת רוח מרובה מברכתו של מרן שליט”א. הרבנים שליט”א ציינו את ההוראה המיוחדת שקיבלו בבחינת ‘זקניך ויאמרו לך’, הוראה ברורה לציבור בני התורה בכל קהילותיהם ברחבי הארץ, כי הכשרות המוסמכת עם ההשגחה המעולה היא בד”ץ “שארית ישראל” – הכשרות של עולם התורה הצועדת בבטחה מעת היווסדה לפני ל”ה שנים ועד עתה כשמלווים אותה בעוז מרנן ורבנן גדולי הדור זצוק”ל ויבלחט”א; היא הכשרות העולה על שולחן מלכים, מאן מלכי רבנן, היא הכשרות הנכנסת למטבחי היכלי התורה עבור עמלי התורה וכפי שבירך רבנו מרן ראש הישיבה שליט”א:
“הבא לטהר – לטהר את נושא קדושת המאכלים בכשרות מהודרת – מסייעין אותו בסיעתא דשמיא”.

יצויין, כי בחדשים האחרונים ישנה הערכות מוגברת בהנהלת מערכת הכשרות של עולם התורה בד”ץ “שארית ישראל” בעיקר מול השטח, מול האספקה ממחסני השיווק הגדולים שנערכו כבר מבעוד מועד ומול אלפי בתי אב בכל קהילות בני התורה ברחבי הארץ, מנהלי המוסדות, מנהלי האולמות והקייטרינגים בחתימת ‘כתב שליחות’ להצטרפות ללגיונו של מלך בבחינת ‘חבר אני לכל אשר יראוך’ ולהיות נמנים על מקבלי פירות וירקות בשנת השמיטה בכשרות המהודרת, כשרות עולם התורה.

מרנן ורבנן רשכבה”ג מרן שר התורה שליט”א ורבינו מרן ראש הישיבה שליט”א חתמו בעצמם כבר לפני כמה חדשים על ‘כתב שליחות’ עבור בד”ץ “שארית ישראל” ומלוים את מערכת הכשרות של עולם התורה שנים רבות.

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל