בשורה לעולם התורה: נפתחה 'לשכת הגהה' בפיקוח הבד"ץ

על פי הנחיית מרנן ורבנן עיני העדה רשכבה”ג מרן שר התורה שליט”א ורבנו מרן ראש הישיבה שליט”א, מרחיב הבד”ץ “שארית ישראל” את הפיקוח על תשמישי הקדושה ומעתה תופעל תחת מחלקת ה’תשמישי הקדושה’ גם ‘לשכת הגהה’ שתעניק שירות הגהה לבדיקת ושיפוץ תפילין ומזוזות.

בחודשים האחרונים עם הקמת מחלקת התשמישי קדושה, עלה הגאון הרב אברהם הכהן רובין שליט”א חבר הבד”ץ אל מעונו של מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א, על מנת לדון בשורת שאלות והגדרות כשרות תשמישי הקדושה והמסתעף. מרן שליט”א הנחה על קווי הכשרות עליהם צריך לשים דגש בפיקוח הדוק. כן עלה חבר הבד”ץ הגאון הרב שבח רוזנבלט שליט”א אל מעונו של מרן ראש הישיבה הגרי”ג אדלשטיין שליט”א ובמהלך שיח נרחב בדרכי ההשגחה קיבל הגר”ש שליט”א את החשיבות בהקמת מחלקת הפיקוח על תשמישי קדושה.

חברי בד”ץ “שארית ישראל” הרבנים הגאונים שליט”א מוצאים תדיר דלת פתוחה בבתיהם של מרנן ורבנן רועי ישראל שליט”א, אליהם הם מעלים את שאלותיהם שהזמן גרמן, כשמרנן ורבנן גדולי ישראל שליט”א משיבים להם באמון בלתי מסויג בדרכי ההשגחה שעל ידי הבד”ץ ובדרך המסורה המנווטת את דרכה במשעולי עולם הכשרות.

לאור הוראתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט”א הורו הרבנים הגאונים חברי בד”ץ “שארית ישראל” שליט”א על פתיחת ‘לשכת הגהה’ במחלקת ‘תשמישי הקדושה’ שתעניק שירות הגהה לבדיקת ושיפוץ תפילין ומזוזות על פי כל דקדוקי הכשרות. הרבנים מינו את הרה”ג רבי אפרים לייכטר שליט”א לעמוד בראש המחלקה לפיקוח על תשמישי הקדושה, והוא החל מיד לעסוק במלאכה המורכבת של העמדת ‘לשכת הגהה’ שתעניק מעתה שירות של הגהה לבדיקת ושיפוץ תפילין ומזוזות.

לשכת ההגהה מתווספת לפעולותיה בתחום פיקוח סת”ם על פי דקדוקי הכשרות שקיימה עד היום מחלקת תשמישי קדושה, ובהם ייצור בתי תפילין מהודרים בתכלית ההידור מבית “לטוטפות” – ‘הדר שבהדר’ למדקדקים בהלכה, המפוקח באופן מוקפד ע”י בד”ץ “שארית ישראל”.

כעת, עם סיום תהליך הפיקוח הקפדני במשך למעלה משנה על ייצור הציציות והתפילין, הורחבה הפעילות תחת קורת גג אחת ונוספה ‘לשכת ההגהה’ תחת פיקוח מחלקת תשמישי הקדושה שע”י בד”ץ “שארית ישראל”. הלשכה ממוקמת במשרדי בד”ץ “שארית ישראל” ברחוב שלמה המלך 19 בני ברק וכבר עשתה לה כנפיים בקרב מדקדקי הלכה המבקשים לבדק בית בכשרות הסת”ם ושאר תשמישי הקדושה.

במכתב מיוחד כתבו הרבנים הגאונים חברי הבד”ץ שליט”א על פעילותה העניפה של המחלקה לפיקוח על ‘תשמישי הקדושה’ שכעת כאמור הורחבה ונוספה לה ‘לשכת ההגהה’:

“יום בשורה לנו, כי מערכת הכשרות המהודרת “בד”צ שארית ישראל” שנוסדה לפני ל”ה שנים וזכתה להיות סמוכה על שולחן מלכים – מאן מלכי רבנן, וכידוע מעת היווסדה המערכת הוקמה מתוך דאגה לציבור בני התורה שיהיה לו גוף שיטפל וידאג לצרכי הציבור בכל הנדרש לחיי הקהילה, זכינו זה עתה כי אחר בדיקה ודרישה להקים מחלקה מיוחדת לכשרות תשמישי קדושה, ציציות, תפילין, מזוזות ולשכת הגהה אשר מטרתה לעקוב מקרוב על הנעשה בתחומים אלו שבידוע שישנם דברים רבים בנושאים אלו הצריכים הקפדה, כגון חוטי הציציות הנמכרים בשווקים ואינם בכשרויות מהודרות הראויות לבני תורה, וכפי שנודע לנו כי פעמים קשירת הציציות נעשה בתוככי בית האסורים ולמטרה זו דאגנו שיהיה פיקוח כראוי על הציציות במותג “ארבע כנפות בגד למדקדקים בהלכה” אשר בדקנו את כל התהליך הייצור והטוויה, ניפוץ לשמה, ומידות הבדים לגדולים ולקטנים שיהיה כשיעור הנדרש (במיוחד לקטנים שכידוע רבו בזה הפירצות), והיכן לעשות את הנקב, וכן הקפדה על “לשמה” בכל התהליך, והקפדה מיוחדת על טוויה בידי אדם.

“כמו כן, הוקמה מחלקה בשם “לטוטפות” בה מייצרים תפילין לאחר בדיקה ודרישה, כאשר כל שלבי העיבוד ההל מההשריה בסיד ועד לעיבוד הסופי נעשים בעבודת יד לשמה ע”י פועלים יראי שמים. עשיית הבתים מתחילתם ב”כוח גברא” כולל עשיית ה”שין של תפילין” בהידור רב כפי שנקבע על ידינו, בדיקת הבתים מ”פרודות”, צביעת הבתים והכנסת הפרשיות, ולשם כך הוקמה גם “לשכת הגהה” מיוחדת לעמוד על המשמר בבדיקת התפילין ובהכנסת הפרשיות”.

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל