מושב בית דין מיוחד של חברי בד"ץ שארית ישראל התכנס ודן בענינים העומדים על הפרק

מושב בית דין מיוחד של חברי בד”ץ ‘שארית ישראל’ הגאונים: רבי יחיאל יוסף במברגר שליט”א, רבי צבי וובר שליט”א, רבי אברהם הכהן רובין שליט”א ורבי שבח צבי רוזנבלט שליט”א, התקיים בימים האחרונים במשרדי הבד”ץ יחד עם צוות המפקחים והמנכ”ל הרב משה מונטג.

בתחילת ישיבת הבד”ץ דנו הרבנים על הנושאים ההלכתיים העומדים בפני המחלקה לתשמישי קדושה שהוקמה ע”י הבד”ץ בחדשים האחרונים בפיקוחו של הרב אפריים לייכטר שליט”א ואשר רק לאחרונה שיווקה בהצלחה רבה את המוצר החדש – ציציות “ארבע כנפות” למדקדקין בהלכה, אשר בס”ד התקבל בברכה בהיכלי התורה ברחבי הארץ. הרב לייכטר סקר בפני חברי הבד”ץ את פעילות המחלקה והביא את הסוגיות והנידונים ההלכתיים שהתעוררו במחלקה בנושאים השונים ובפרט בנוגע לציציות המהודרות “ארבע כנפות”.

לאחר מכן עלה נידון נושא העירובין כשהמפקח על העירובין מטעם הבד”ץ הרב משה אנגלרד שליט”א מציג בפני הרבנים מפות גדולות של שטחים שונים וסוקר את מצב העירובין שהתעורר לאחרונה בכמה ישובים. חברי הבד”ץ דנו בארוכה בפתרונות מעשיים למקומות השונים כפי דרישות ההלכה הצרופה.

זמן רב הוקדש להיערכות לשנת השמיטה הבעל”ט יחד עם צוות המפקחים, כשדנו בהקמת צוות המשגיחים הגדול המיוחד שנצרך בשנת השמיטה, הן למחסני השמיטה הגדולים והן לחנויות הרבות של פירות וירקות ברחבי הארץ שנושאות את חותם הכשרות של הבד”ץ. כמו כן דנו בהיערכות המיוחדת להבאת פירות מעבר לים, דבר שיקל על שמירת שנת השמיטה כהלכתה באולמות השמחה ובמפעלים גדולים, שלא יכשלו חלילה בחילול קדושת שביעית.

בסיום הישיבה הארוכה הובע סיפוק רב ע”י הגאונים חברי הבד”ץ שליט”א ממלאכת הקודש של המפקחים והמשגיחים עבור ציבור בני התורה, הדורשים את חותם הכשרות המהודרת שהוקמה ע”י גדולי ישראל זצוק”ל ועולה על שולחן מלכים.

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל