מכירת חמץ שע"י בד"ץ "שארית ישראל" – פסח תשפ"ג

כמידי שנה ימכרו המוני עמך בית ישראל את חמצם ע”י הכשרות המהודרת בעולם התורה בד”ץ “שארית ישראל”, בנוסח ובטפסי השטרות לחומרא כהוראת מרן רבינו הגרי”ש אלישיב זצוק”ל.

את המכירה ניתן לקיים באופנים הבאים:

-אצל הגאונים רבותינו חברי הבד”ץ שליט”א.

-אצל רבני הקהילות בכל אתר ואתר.

-כמו כן ניתן למלא שטרי ‘מכירת חמץ’ במשרדי הבד”ץ רח’ שלמה המלך 19, בני ברק בין השעות 09:30-15:00 או בלינק המצורף:

טופס מקוון למכירת חמץ – בד”ץ שארית ישראל >>>

יש לשים לב למלא את הטופס הנכון עבור מכירת החמץ שלכם, ולמלא את כל הפרטים בצורה מדויקת.
מורינו הגאון רבי יחיאל הלוי במברגר שליט”א

בביתו רח’ גאולה 16, חיפה

בין השעות 17:30-19:00


מורינו הגאון רבי צבי וובר שליט”א

בביתו רח’ כפר עברי 5, נווה יעקב ירושלים


מורינו הגאון רבי אברהם הכהן רובין שליט”א

בביתו רח’ מרים מזרחי 1, רחובות


מורינו הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט”א

בביתו רח’ ר’ עקיבא 77, בני ברק


בני ברק:

הרה”ג ר’ טוביה  בלוי בביתו רח’ אלישע 12
הרה”ג ר’ דוד גולדבלט בביתו רח’ נועם אלימלך 6 א’ בשעות הערב
הרה”ג ר’ משה גלברט בביתו רח’ בורכוב 12 בשעות הצהריים והערב
הרה”ג ר’ מרדכי דרורי בביה”כ חמדת צבי אחרי התפילות ובביתו רח’ נחמיה 4 אחרי השעה 16:00
הרה”ג ר’ יוסף ברוך הופנר בביתו רח’ פוברסקי 26 ובביה”ח מעיני הישועה
הרה”ג ר’ ישראל דב ויזל בביתו רח’ נחמיה 9
הרה”ג ר’ יעקב וינפלד בביה”כ מנין אברכים פרדס כץ רח’ אבוחצירא 9
הרה”ג ר’ יחיאל יברוב בביתו רח’ דסלר 5
הרה”ג ר’ גבאי יהודה בביה”כ עטרת ברוך רח’ אבן עזרא 6
הרה”ג ר’ זאב ליפשיץ בישיבת דרך התורה רח’ אנילביץ 2 בשעות הבוקר והערב
הרה”ג ר’ אברהם שמעון ליפשיץ בביהמ”ד חניכי הישיבות רח’ בן יעקב 2 פינת עזרא לאחר התפילות
הרה”ג ר’ שלמה לפשיץ בביתו בתיאום במספר 050-4101199, ובביה”כ יסודות בבית הוראה רח’ שדרות איינשטיין 5 ב”ב
הרה”ג ר’ יואל מקלב בביתו רח’ אדמו”ר מגור 28
הרה”ג ר’ מאיר ננקנסקי בביתו רח’ זכריה 3
הרה”ג ר’ צבי פלמן בביה”כ נחלת משה רח’ מלצר 36 לאחר התפילות
הרה”ג ר’ שלמה קנייבסקי בביה”כ תפארת ציון רח’ ירושלים 39 אחרי מנחה גדולה
הרה”ג ר’ אליהו מאיר שוורץ בביתו רח’ ורנר 6
הרה”ג ר’ יהודה שיפר בביה”כ היכל שלמה פרדס כץ רחוב תרפ”ג 3

ירושלים:

הרה”ג ר’ מרדכי איתן בביתו רח’ יוסף אלבו 12 ובביה”כ תורה ותפילה רח’ זרחי
הרה”ג ר’ יוחנן בורגר בביה”כ חניכי הישיבות ובביה”כ זכרון יצחק
הרה”ג ר’ ישראל גואלמן בביה”כ שערי תבונה אחרי התפילות ובביתו רח’ נוף רמות 74
הרה”ג ר’ שמעון גלברמן בביה”כ זכרון אברהם רח’ רקאנטי פינת בן זאב בין מנחה למעריב
הרה”ג ר’ ישראל גנס בביהכ”נ מנחת שלמה בית וגן
הרה”ג ר’ מאיר גרוס בביתו רח’ רביבים 27, ובביה”כ חניכי הישיבות רח’ צונדק 129
הרה”ג ר’ ישראל מאיר דרוק בביתורח’ גבעת שאול 27 משמונה וחצי בערב, ובישיבת תפארת ישראל רח’ ריינס 16 בין השעות 13:00 – 13:45
הרה”ג ר’ אברהם וייג בביה”כ מנין אברכים רח’ חיד”א 21 בין מנחה למעריב
הרה”ג ר’ אהרן וינר בשכונת קרית יובל בביה”כ רינת מאיר ובביה”כ רינת אשר או בביתו בתיאום במספר 052-7677783
הרה”ג ר’ יהונתן וינר בביתו רח’ נוף רמות 75 רמות פולין
הרה”ג ר’ שמעון זייבלד בביה”כ יוסף חיים רח’ טבנקין
הרה”ג ר’ ישראל יצחק זילברמן בביה”כ חניכי הישיבות נווה יעקב מרכז ובביתו רח’ אליעזר לבנה 4
הרה”ג ר’ אליעזר מאיר טרגר בבית הוראה פרשבורג רח’ גבעת שאול 5 ובביתו רח’ כתב סופר 18
הרה”ג ר’ רחמים יזדי בביתו בתאום במספר 050-4150830 ובביה”כ חברון רח’ זולטי 26
הרה”ג ר’ יעקב אביעזר כץ בבית הכנסת איילת השחר רח’ הרב טולידנו 27
הרה”ג ר’ דב ליפשיץ בביה”כ חניכי הישיבות רמות ד’ רח’ מינץ 46 בין מנחה לערבית
הרה”ג ר’ אפרים ליפשיץ בביה”כ כתר תורה -סיידוף רח’ יפו 153 לאחר התפילות
הרה”ג ר’ אברהם יצחק מאור בביה”כ החדש רח’ רביץ 16 בין 9 ל11 בבוקר ובביתו בתיאום במספר 052-7116893
הרה”ג ר’ יואל מור בביה”כ ברח’ זרח ברנט 16 אחרי שחרית ובין מנחה למעריב ובתיאום טלפוני במספר 02-6519258
הרה”ג ר’ יוסף אשר נוימן בביה”כ שארית יוסף אשר אחרי התפילות ובביתו רח’ הקבלן 51 בין 9:30-ל10:30 בערב
הרה”ג ר’ שלמה ניימן בביה”כ משכן שרגא ובביתו נרות שבת 613/6
הרה”ג ר’ יוסף שלמה פובידלו בביה”כ חניכי הישיבות רח’ קצנלבוגן 71
הרה”ג ר’ יעקב פוגל בביה”כ תורה ותפילה רח’ יונתן בן עוזיאל 25
הרה”ג ר’ שמעון פלולי בביתו רח’ אהרן אשכולי 14
הרה”ג ר’ מנחם קולדצקי בביתו רח’ זולטי 16 ובביה”כ לומדי תורה
הרה”ג ר’ בן ציון קוק בביתו רח’ מנחת יצחק 18 בשעות הערב
הרה”ג ר’ אברהם ישעי’ קליינר בביה”כ אבן ישראל רח’ גדרה רוממה בזמני התפילות ובביתו רח’ המ”ג 29 ב’
הרה”ג ר’ שלום קרלינסקי בביהמ”ד פונוביז’ לאחר התפילות ובביתו רח’ עזרת תורה 23 בתיאום במספר 052-7699900
הרה”ג ר’ יהושע קרלינסקי בביה”כ באר אברהם גבעת שאול אצל הרב קרלינסקי
הרה”ג ר’ יוסף אשר קרלנסקי בביה”כ ערוך לנר אצל הגבאים
הרה”ג ר’ מתתיהו רוזנטל בביה”כ חזו”א רח’ זולטי 23 אחרי התפילות
הרה”ג ר’ אברהם שטינפלד בביה”כ מאור ישראל רח’ ברנד 18 ובתיאום במספר 052-7635403
הרה”ג ר’ אליהו שלזינגר בביתו רח’ יערי 1 ובביהכ”נ “חזון נחום” רח’ המור 3 אחרי מעריב
הרה”ג ר’ נפתלי שקולניק בביהמ”ד פני שמואל לאחר מעריב ובתיאום במספר 02-6437724
הרה”ג ר’ צבי שרלין בבה”כ בני הישיבות ובתיאום במספר 052-7627688

בית שמש:

הרה”ג ר’ חנוך אלבק בבית הוראה בביה”כ המרכזי ובבית הוראה שע”י ביה”כ אור אליהו
הרה”ג ר’ מרדכי גולדשטיין בבית הוראה משכנות יעקב רח’ נחל שורק 23 בחניה
הרה”ג ר’ ברוך יהודה דזיאלובסקי בביתו רח’ חגי הנביא 4 ובביה”כ דרכי יצחק
הרה”ג ר’ אברהם דרוק בקהילת חניכי הישיבות רח’ צונדק ליד בניין 129 ובביה”כ זכרון יצחק רח’ אהרון אשכולי 110
הרה”ג ר’ חנוך הבלין בביתו רח’ ר’ עקיבא 4 בין השעות 7 ל 10 או בתיאום מראש במספר 02-9996563 או בקהילת אור אליעזר
הרה”ג ר’ גדליה הוכברג בביה”כ לתורה ולתפילה רח’ נחל נחשון 9
הרה”ג ר’ פטרוף יהושע בביה”כ בני הישיבות בבית ההוראה
הרה”ג ר’ אשר לונצר בביה”כ היכל התורה רח’ הנביא עובדיה 15
הרה”ג ר’ אפרים ליפשיץ בביה”כ שבת אחים רח’ רב פפא 4 בכל שעות היום.
הרה”ג ר’ אלעזר מאירוביץ בבית ההוראה אהבת תורה רח’ עידו הנביא 4 בשעות הערב
הרה”ג ר’ שלום שאול הכהן מונק בבית הוראה שע”י קהילת אבי עזרי רח’ דובר שלום 3, ובביתו רח’ גד 9/4 בשעות הערב
הרה”ג ר’ אפרים מרגלית בביה”כ בית תפילה רח’ נחל הקישון 23 ובתיאום במספר 052-7607523
הרה”ג ר’ אברהם מרילוס בביה”כ זכרון חיים פנחס רח’ חגי הנביא 3 רמת בית שמש ג’ ביא’ ניסן בלילה בשעה 21:00 ,או לפי תאום מראש במספר 052-7143463
הרה”ג ר’ שגיב עמר בביהכ”נ עטרת מרדכי רח’ נחל לכיש 23
הרה”ג ר’ שלמה זלמן פרלשטיין בבית הוראה חניכי הישיבות רח’ נחל גילה 3 ובביה”כ משאת מרדכי רח’ נחל דולב לפי הזמנים שיפורסמו
הרה”ג ר’ אלימלך קורנפלד בביה”כ הגר”א ובביתו רח’ נחל אילון 19
הרה”ג ר’ אליה רפאל כהן בבית הוראה שעל ידי ביהכ”נ אהלי יוסף אחיה רח’ השילוני 10
הרה”ג ר’ אברהם שרגא בביתו רח’ נחל שורק 30

מודיעין עילית:

הרה”ג ר’ אליעזר דינר בליל יא’ ויב’ בביה”כ אחרי מעריב וביום יג’ מ9:30 עד 12:30 בבוקר
הרה”ג ר’ ישראל דב ויזל בבית הוראה ליד ביהכ”נ חניכי הישיבות רח’ רשב”י 36
הרה”ג ר’ ישראל זיכרמן בביתו רח’ יהודה הנשיא 6
הרה”ג ר’ יצחק לוקסנברג בבית הוראה רח’ קצות החושן 5-7 ובביתו רח’ קצות החושן 2
הרה”ג ר’ חנניה יו”ט ליפא ליוש בביתו רח’ עיון התלמוד 5
הרה”ג ר’ אליהו קלרמן בביתו רח’ נתיבות המשפט 97
הרה”ג ר’ יהודה קנר בביתו רח’ נתיבות המשפט 44
הרה”ג ר’ אפרים רוטשילד בביתו רח’ נתיבות המשפט 88 ובביה”כ משובב נתיבות
הרה”ג ר’ אפרים שפיגלר בביתו רח’ יהודה הנשיא 4 ובביהכ”נ תורה ותפילה רח’ יהודה הנשיא 19

נצרת עילית -הר יונה:

הרה”ג ר’ מאיר פישר ברח’ פנחס מילר 2

כרמיאל:

הרה”ג ר’ יקותיאל פישל בקהילת הישיבה
הרה”ג ר’ אברהם צבי מרגליות בביתו רח’ השושנים 11

רכסים:

הרה”ג ר’ יעקב מאיר זוננפלד בביתו רח’ הרב עוזיאל 3

ביתר- עילית:

הרה”ג ר’ יעקב חכים בביתו רח’ החוזה מלובלין 18 ובתיאום במספר 02-5802990
הרה”ג ר’ משה דוד אדלר כפי שיפורסם בביה”כ

פתח תקוה:

הרה”ג ר’ שלמה גוטפריד בביתו רח’ קהילות יעקב 4 ובבית הוראה אהל אברהם קהילות יעקב
הרה”ג ר’ שמואל גרנשטיין בביתו רח’ האורים 13 בתאום במספר 052-7612369
הרה”ג ר’ בן ציון רוזנברג בביתו רח’ מנדלסון 9 או בבית הוראה חוג חת”ס רח’ ארלוזרוב 3

גבעת זאב:

הרה”ג ר’ אליקים דבורקס בביתו רח’ הרא”ם 8 א’ בשעות אחה”צ והערב
הרה”ג ר’ אריה זילברשטיין בבתי הכנסיות שבשכונה

תל ציון:

הרה”ג ר’ אברהם גולדברג בביתו רח’ אהבת אמת 32 וביה”כ אבי עזרי ובביה”כ חניכי הישיבות

גני תקווה-קרית אונו:

הרה”ג ר’ מנחם אריה שלזינגר בביתו רח’ הרי יהודה 66 ובביה”כ חניכי הישיבות

באר יעקב:

הרה”ג ר’ אברהם יעקובזון בביתו רח’ זבוטינסקי 3

אופקים:

הרה”ג ר’ יהודה טשזנר בבית ההוראה בקרית הישיבה רח’ הרצל 1058

כפר סבא:

הרה”ג ר’ דניאל כהן ברשת הבנות שלהבת רח’ ויצמן 113 ובביהמ”ד שובה ישראל רח’ ויצמן 125 (בשוק) בשעות אחה”צ והערב
הרה”ג ר’ ניר עוז בביתו רח’ אבא ברדיצ’ב 5 א’ שיכון עלייה ובכולל שבת אחים

רחובות:

הרה”ג ר’ אופיר שמיר בביה”כ אהל שמעון בין מנחה לערבית

טבריה:

הרה”ג ר’ שמואל ביטון בביתו רח’ טבור הארץ 4
הרה”ג ר’ ירון ווקנין בביה”כ שמחת אריה בקרית שמואל ובכולל זכרון מאיר

עפולה:

הרה”ג ר’ נתן רוטשילד בביתו רח’ השופטים 1 גבעת המורה ובבתי הכנסיות כפי שיתפרסם

אחיסמך:

הרה”ג ר’ יעקב לנדאו בבית ההוראה שע”י ביה”כ המרכזי רח’ אלישיב 5

אלעד:

הרה”ג ר’ שמואל כהן בביה”כ חפץ חיים רח’ חוני המעגל 10

מעלה אדומים:

הרה”ג ר’ שמעון פלולי בביה”כ יצחקי רח’ הגיתית 2

נתניה:

הרה”ג ר’ אהרון ולדנברג בביתו רח’ נילי 27
בתמונה: מכירת חמץ בשנה שעברה

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל