בד"ץ "שארית ישראל" החל בסדרת שיעורים והדרכות במסורת השחיטה

אלפי בני תורה השתתפו בשיעור עיוני במסורת השחיטה שנמסר על ידי רב השחיטה בבד”ץ “שארית ישראל” הגאון רבי אליהו מאיר שוורץ שליט”א בבית הכנסת “משובב נתיבות” במודיעין עילית.

השיעור הינו ראשון מסדרת שיעורים עיוניים של בד”ץ “שארית ישראל” שיעסקו הן בהלכות הנחוצות והן במסורת השחיטה, הידוריה ודקדוקיה כפי שנמסרו בידי מרנא החזון איש זצוק”ל וכפי שפועל הבד”ץ בהכוונת מרנן ורבנן רועי ישראל שליט”א. השעורים נועדו במטרה להוסיף לקח ושמועה ולהכיר מקרוב לרוצים להוסיף דעת, את ענייני ההלכה הסבוכים באופן מקצועי ומעשי.

במרכז השיעורים, עומד הגרא”מ שוורץ שליט”א על ענייני השחיטה והטריפות וסימני הטהרה של מיני החי, לצד נושאים הלכתיים מגוונים שעולים על שולחן הבד”ץ ובמסגרות השחיטה בכשרות בד”ץ “שארית ישראל”.

בשיעור הראשון שנערך במודיעין עילית שפתח את סדרת השיעורים שנקבעו ברחבי הארץ, נפתח החלק התורני בשיעורו המעמיק של הגרא”מ שוורץ שליט”א בדיון סביב דוגמאות מהנחיות הכשרות של חברי הבד”ץ הרבנים הגאונים שליט”א על פי הוראות של מרנא החזון איש זצוק”ל והנחיות הלכתיות שהתקבלו מרבותינו פוסקי הדור רשכבה”ג הגרי”ש אלישיב זצוק”ל, מרן הגר”נ קרליץ זצוק”ל ויבחלט”א רשכבה”ג מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א.

ספסלי בית המדרש היו מלאים, ההיכל היה גדוש עד אפס מקום בהמוני אברכים ועמלי תורה לצד מגידי שיעור וקובעי עיתים לתורה, שביקשו להבין ולהשכיל בצורה חיה ומודגמת את ענייני השחיטה והטריפות. מחזות מרתקים נראו במהלך השיעור, לנוכח תלמידי חכמים וצורבים המעמיקים לקח ושמועה אל מול חלקי העופות והבהמה המונחים על שולחן, כאשר הסוגיות העיוניות מקבלות משמעות חדשה והבנה בהירה יותר בליבון הסוגיות הלכה למעשה.

סדרת השיעורים קיבלה תנופה רבה נוכח הצימאון האדיר שעלה מהציבור והדרישה של לומדי התורה העוסקים בסוגיות קשות אלו, כאשר פניות רבות הגיעו בעיקר לאחר דבריהם של מרנן ורבנן רועי ישראל שליט”א רשכבה”ג מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א ורבינו מרן ראש הישיבה הגרי”ג אדלשטיין שליט”א בעת שחברי הבד”ץ הגאון הרב צבי וובר שליט”א והגאון הרב שבח צבי רוזנבלט שליט”א עלו למעונם בשערי שנת השמיטה, קבלו את ברכתם ושמעו את דבריהם הנוקבים על ההכשר הראוי והנכון לבני התורה ולאחר שהדברים פורסמו ברבים ובני התורה חתמו על כתבי השליחות לשנת השבע, החלו להגיע הפניות אודות סדרת השעורים שהחלה בימים אלו.

כזכור, רשכבה”ג מרן שר התורה שליט”א ציין בפני הרבנים הגאונים הגר”צ וובר שליט”א והגרש”צ רוזנבלט שליט”א כי “שארית ישראל” טורחים להעמיד את הוראות מרן החזו”א זצוק”ל בכל ההידורים והדקדוקים וראויים המאכלים לעלות על שולחן מלכים”. רבינו מרן ראש הישיבה הגרי”ג אדלשטיין שליט”א התבטא בפני הרבנים הגאונים שליט”א כי “בד”ץ שארית ישראל זו הכשרות המוסמכת וידוע שיש שם השגחה מעולה עם משגיחים יראי שמים”, והוסיף כי “ודאי שאברכים צריכים להעלות על שולחנם את כשרות שארית ישראל. שארית זה ודאי. בד”ץ שארית ישראל היא הכשרות המוסמכת”.

נוכח הדרישה הציבורית לשיעורים מעשיים בסוגיות אלו מפי רבני הבד”ץ שמרנן ורבנן רועי ישראל עיני העדה שליט”א נותנים בו את אמונם, הושלמה תוכנית נרחבת של קיום סדרת שעורים בירושלים ובבית שמש, אשר בהמשך אי”ה יתרחבו לפי בקשת ציבור שוחרי הכשרות המהודרת ומבקשי תורה והלכה לשאר חלקי הארץ.

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל