מעמד הפרשת תרו"מ במאפייה המהודרת 'מצות חבורה בית שמש'

מעמד מיוחד ומרומם התקיים בחודש האחרון במאפיית המצות המהודרת ‘מצות חבורה בית שמש’, מעמד הפרשת תרומות ומעשרות וחילול מעשר שני, לקראת תחילת אפיית המצות בכשרות המהודרת לציבור בני התורה, לחג הפסח תשפ”ד.

לקראת תחילת המעמד, עלו ובאו למאפיית המצות חברי בד”ץ שארית ישראל הגאונים הגרי”י הלוי במברגר שליט”א, הגר”צ וובר שליט”א, הגר”א הכהן רובין שליט”א, והגרש”צ רוזנבלט שליט”א, אליהם נלוו רב שכונת ‘בית ומנוחה’ בבית שמש הרב משה טוביה דינקל שליט”א, מפקח הכשרות ובעלי המאפייה.

עוד קודם להפרשת התרומות והמעשרות כדין, התקיים דיון הלכתי בין כלל חברי הבד”ץ, אודות החיטים שהגיעו מהקיבוצים בהם חלק מן חברי הקיבוץ אינם יהודים ועל כן אינם מחויבים במעשרות, וכמו”כ לא ידוע מידת הבעלות של חברי הקיבוץ על שדות החיטה. לאחר שנבחנו כלל ההיבטים ההלכתיים, הורו חברי הבד”ץ שליט”א שאת המעשרות יש לקחת לכתחילה רק ממקום שמחויב בוודאות במעשרות, כשדות פרטיים וכד’, ועל אלו החילו את הפרוטה חמורה.

כמו”כ ענו חברי הבד”ץ שליט”א על כמה נידונים הלכתיים העולים כמדי שנה בשנה, ונתנו את הנחיותיהם הייחודיות לשנה זו, ועמדו על החומרות ההלכתיות עליהם מקפידים ביתר שאת באפיית המצות לציבור בני התורה, לקראת תחילת אפיית המצות בכשרות המהודרת.

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל