הגרש"צ רוזנבלט הגר"צ וובר והגר"י זיכרמן שליט"א בראשות משלחות שחיטה בחו"ל

קצב הביקוש ההולך וגובר לשחיטת הכשרות המהודרת של עולם התורה, הביא את ‘ועד השחיטה’ של בד”ץ “שארית ישראל”, להחלטה על הוצאת משלחת של שוחטים מומחים, עם צוותי ההשגחה והפיקוח בראשות חבר בד”צ ‘שארית ישראל’ הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט”א, הגאון רבי ישראל זיכרמן שליט”א מרבני שחיטת חו”ל והגאון רבי אפרים לייכטר שליט”א מרבני השחיטה, לשהות בת חודש ימים במשחטות המהודרות בפולין, בכדי לעמוד מקרוב אחר פעולות השחיטה על פי כל ההידורים והחומרות.

משלחת השוחטים יצאה לדרכה מיד לאחר חג הפסח, לאור פניותיהם של בעלי המפעלים העומדים תחת הכשרות המהודרת של בד”ץ שארית ישראל, ‘בשר הקר’, ו’עוף ירושלים’, שהצביעו על מחסור הולך וגובר ביכולת לספק את כמות הביקושים, כאשר רבים הם הסומכים על השחיטה המהודרת, והביקוש רב על ההיצע.

כאמור, במשך חודש ימים שהו צוות שוחטים המורחב, יחד צוותי ההשגחה והפיקוח בראשות חבר הבד”צ הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט”א, הגאון רבי ישראל זיכרמן שליט”א מרבני שחיטת חו”ל והגאון רבי אפרים לייכטר שליט”א מרבני השחיטה, על מנת לספק את הביקושים לבקר ועופות על פי כל הדרישות וההקפדות המיוחדות לבד”ץ שארית ישראל, ללא כל חשש ופקפוק.

בימים אלו שב צוות השוחטים בראשות הרבנים שליט”א לאחר השהות הארוכה, וכבר יצאה בימים אלה משלחת נוספת בראשות חבר הבד”ץ הגאון רבי צבי וובר שליט”א. יצוין, כי כל משלחת שכזו, כרוכה בתיאומים ומאמצים מרובים ובדיקות מעמיקות בכדי לוודא כי ניתן יהיה לקיים את השחיטה בהידור וללא כל חשש, כאשר ‘ועד השחיטה’ עורך את כלל ההכנות הנדרשות כדי שצוות השוחטים בראשות הרבנים שליט”א יוכל לבצע את מלאכתו ללא כל חשש וללא כל טרדה הנלווית מהשהות הארוכה בניכר.

המשחטות המהודרות שבפולין עומדות תחת הפיקוח המחמיר של רבני הבד”צ, והן מצטרפות לשורת משחטות מהודרות באירופה וברחבי העולם, המספקות את כלל הביקושים לשחיטה המהודרת העולה על שולחן מלכים. “כל משחטה כזו, מיועדת לספק למעלה מ-1,000 טון בקר בשנה, בכשרות המהודרת של בד”ץ שארית ישראל, ועוד היד נטויה” – אומרים ב’שארית ישראל’.

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל