עליה גבוהה בביקוש למוצרי בשר ודגים

עם סיומה של תקופת חגי תשרי דיווחו במחלקות שחיטה ודגים של הבד”ץ על עליה גבוהה בביקוש למוצרי בשר ודגים שבכשרות המהודרת בקרב ציבור האברכים ובני התורה המהדרין מן המהדרין לקראת החגים, דבר שהצריך אספקה אדירה.

אחריות כבדה מוטלת כל השנה על מחלקת שחיטה של בד”ץ “שארית ישראל”, והיא זו שמנחה ומובילה את מערכת השחיטה לאורך כל ימות השנה, וביתר שאת לקראת חגי תשרי, כאשר לאור הביקושים הגדולים למוצרי בשר ודגים יש להכפיל ולשלש את הכמויות.

ההיערכות הנרחבת מתחילה כבר מספר חודשים לפני החגים, כאשר בחודשיים האחרונים נערכות העבודות בפועל במשחטה במדינת אורוגוואי שבדרום אמריקה, תוך הקפדה על הידורי הכשרות ודקדוק ההלכה. בשנה האחרונה בשל מגיפת הקורונה הדבר מהווה אתגר מיוחד, אך למרות המגבלות יצאו צוות השוחטים והמפקחים לשחוט בשר בקר מהודר לרווחת ציבור בני התורה.

במסגרת ההיערכות הלוגיסטית האדירה, נוספו משמרות שחיטה לחודשים תמוז-אב ואלול, בהם המפעלים והמשחטה עובדים בתפוקה גבוהה כדי שיוכלו לעמוד ביעדי הביקוש שציבור בני התורה המהדרין מן המהדרין מציב בפני מערכת הכשרות לקראת ירח האיתנים.

במערך השחיטה נחשפו לסקר נתוני הזמנות שנערך עבור מערך המכירות שע”י ‘קרן אור שי’, ממנו עלה כי השנה נרשמת עליה משמעותית בביקוש למוצרי בשר מהשחיטה המהודרת שע”י בד”ץ “שארית ישראל” ביחס לשנים קודמות. בסיכום ההזמנות גילו בקרן אור שי כי הם עומדים על היקף כולל של עשרות אלפי טונות בשר ודגים, כאשר העופות והבשר מחברת ‘עוף ירושלים’ והדגים מהחברות השונות בפיקוח הבד”ץ. מגוון המוצרים המהודרים שווקו למזמינים בכל רחבי הארץ הן בחודש אלול והן בעשרת ימי תשובה, והכל תוך עמידה בזמנים לרווחת הציבור הטרוד בהכנות לחגים.

על פי הנתונים, העלייה נרשמה הן בכמות הנרשמים מהם המוני בתי אב המקפידים כהוראת מרנן ורבנן גדולי הדור שליט”א שפורסמה בקיץ האחרון לצרוך אך ורק את ההשגחה המהודרת בעולם התורה בד”ץ “שארית ישראל”, והן בהיקפי ההזמנות.

לצד מערך השחיטה הידוע בקפדנותו והידוריו, מחלקת פיקוח והשגחת הדגים של הכשרות המהודרת והמוסמכת בד”ץ “שארית ישראל” קנתה שם נכבד כמהודרת בייחודיותה הבולטת בכל הקשור לפיקוח הפרטני “דג-דג”, כאשר על פי הנחיות והוראות חברי הבד”ץ הגאונים שליט”א, כל אחד ואחד מן המוצרים נמצא תחת השגחה צמודה ורציפה של מפקחי הכשרות מטעם בד”ץ “שארית ישראל” ללא הפסק כלל.

פעולות אלו יחד עם מסורת ההידורים וההקפדות שמיישמים משגיחי ומפקחי הבד”ץ בכל מערכי הייצור, מבטיחים את מגוון המוצרים האיכותי העולה על שולחן מלכים ללא חששות ואיסורים.

ביקושים אלו מקבלים ביטוי אף ברשתות החנויות והמרכולים שבהם ניתן להשיג מוצרי עופות ובשר טריים וקפואים החתומים בחותמת המהודרת: “בד”ץ שארית ישראל”.

בנוסף למוצרי הבשר והדגים, לקראת חג הסוכות פעלו בהצלחה רבה בכל רחבי הארץ מוקדי המכירות שע”י ‘קרן אור שי’, למכירת ארבעת המינים בהשגחת בד”ץ “שארית ישראל” ברמות הידור שונות וכפי שהוזמנו על ידי הציבור מבעוד מועד.

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל