אלו פירות קדושים בקדושת שביעית?

‘פירות שביעית’ – היינו גידולים שגדלו בגבולות ארץ ישראל המקודשת, בשנת השמיטה – קדושים בקדושת שביעית, ונוהגים בהם המצוות המכונות ‘קדושת שביעית’.

אך יש לדעת, שלא כל הגידולים קדושים בקדושת שביעית.

ותחילה נפרט, אלו מיני גידולים יכולים להיות קדושים בקדושת שביעית, וכן נבאר, מה נחשב שגדל בשנת השמיטה ומתי הגידול שייך לשנת השישית.
א. פירות וירקות שראויים למאכל אדם או למאכל בהמה – קדושים בקדושת שביעית.

ב. מיני תבלין וכן צמחי ריח – קדושים בקדושת שביעית.

ג. מיני צמחים העומדים להפיק מהם צבע לצביעת אדם או בגדיו וכלי תשמישו, וכן מיני צמחים העומדים להדלקה למאור – קדושים בקדושת שביעית.

ד. פרחים שעומדים לנוי ואין בהם ריח, שגדלו בשנת השמיטה – אינם קדושים בקדושת שביעית.

ה. פרחים שעומדים לנוי ויש בהם ריח – נחלקו הדעות האם יש בהם קדושת שביעית, והמיקל יש לו על מי לסמוך.

ו. עצים שעומדים להסקה או לבניה – אינם קדושים בקדושת שביעית.

ז. צמחי מרפא שמשתמשים בהם לריפוי מחלות – אינם קדושים בקדושת שביעית, אולם צמחים המשמשים בריאים לחיזוק בריאותם – קדושים בקדושת שביעית.

ח. הדסים – המנהג כיום כדעות שסוברים שאין בהם קדושת שביעית.

ט. לולבים – המנהג כיום כדעות שסוברים שאין בהם קדושת שביעית.

י. פטריות – אין בהם קדושת שביעית.
א. הגידולים הנ”ל שקדושים בקדושת שביעית הוא דווקא אם הגיעו במהלך שנת השמיטה לשלב הגידול הקובע את השתייכותם לשמיטה. אך שלב הגידול הקובע שונה בכל מין ומין וכדלהלן:

ב. בזיתים וענבים, בחמשת מיני דגן ובקטניות – שלב הגידול הקובע הוא אם הגיעו לשליש גידולם בשנת השמיטה.

ג. בפירות האילן – שלב הגידול הקובע הוא אם חנטו בשנת השמיטה. ונחלקו הדעות בהגדרת חניטה: י”א שהוא שליש גידול, וי”א שהוא תחילת גידול הפרי לאחר נפילת הפרח, שכבר ניכר הפרי.

ד. בירקות – שלב הגידול הקובע הוא אם נקטפו בשנת השמיטה [ירקות הם: ירקות עלים, שורש, פרי הירק, ירק למאכל בהמה].

ה. אתרוג שחנט בשנה שישית ונקטף בשמיטה – אינו קדוש. וי”א שהוא קדוש, ונהגו לחוש לדעה זו. אולם, אתרוג שחנט בשנת השמיטה, אע”פ שנקטף בשנה השמינית, לכולי עלמא קדוש בקדושת שביעית.

ו. פירות הדר – אם חנטו בשנה השישית ונקטפו בשנת השמיטה – אינם קדושים. אולם אם חנטו בשנת השמיטה ונקטפו בשנה השמינית – קדושים בקדושת שביעית.

ז. פרחי ריח: אם גדלים על שיחים רב שנתיים או על אילנות – אזי חניטת הפרחים הוא השלב הקובע (כמו שנתבאר בסעיף ג’ לעיל), אולם אם הפרחי ריח גדלים על צמחים רב שנתיים – אזי שעת הקטיפה היא הקובעת (וכמו שנתבאר בסעיף ד’ לעיל).

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל