קרבה שנת השבע: נותרו ימים ספורים לחתימת 'כתב שליחות' לקראת השמיטה

בשבועות האחרונים מורגשת הערכות רבתי במשרדי מערכת הכשרות של עולם התורה בד”ץ “שארית ישראל” עם התקרב שנת השבע; ציבור בני התורה בהמוניו, אלפי בתי אב, הנהלת המוסדות והישיבות, אולמות השמחה והקייטרינגים, חותמים על כתב השליחות הממנה את ‘ועדת השמיטה’ של בד”ץ “שארית ישראל” להיות שלוחיהם ובכך להימנע מאיסור ‘סחורה’, כקריאת רבותינו רשכבה”ג מרן שר התורה שליט”א ורבנו מרן ראש הישיבה שליט”א לחתימה על ‘כתב שליחות’ לכשרות עולם התורה.

כזכור, מרנן שליט”א כבר חתמו לפני חודשים ארוכים וקראו לציבור בני התורה בזה”ל:
כעת אנו עומדים בערב שנת השביעית אשר ידוע מכבר שוועדת השמיטה שע”י “בד”ץ שארית ישראל” הם שומרים שביעית בכל דיניה בלא שום קולות, והכל לפי פסקי מרן החזו”א זיע”א, ויש צורך בהשגחה מיוחדת לספק לציבור פירות וירקות בהידור ללא שום קולות והיתרים למיניהם כלל.
ועל כן אנו קוראים בזאת לציבור בני התורה ולמנהלי היכלי הישיבות והמוסדות להצטרף ולרכוש ממוצרים הנמצאים תחת כשרות “בד”ץ שארית ישראל”. ולרבני הקהילות אנו פונים בזה שישפיעו על בני קהילתם ועל אלו הנשמעים להם לחזק את וועדת השמיטה שע”י “בד”ץ שארית ישראל” ולרכוש ממוצרים אלו.


מאז קריאה נרגשת זו הצטרפו אלפי בני התורה ללגיונו של מלך.

בימים אלו, כששנת השמיטה פורשת כנפיה ובסך הכל נשארו ימים ספורים עד התקדש שנת השבע, מורגשת ההערכות הגדולה במערכת הכשרות. מוקדים רבים הוקמו לחתימת כתב השליחות: במשרדי הבד”ץ ברחוב שלמה המלך 19 בבני ברק, בכל חנויות הפירות והירקות ברחבי הארץ בפיקוח כשרות עולם התורה בד”ץ “שארית ישראל”, בעמדות ‘נדרים פלוס’ בכל בתי הכנסת, וכן באמצעות המייל למשרדי הבד”ץ ובקישור מיוחד באתר זה.

בהנהלת מערכת הכשרות מבקשים, כי מי שעדין לא חתם על ‘כתב שליחות’ שיזדרז בהקדם לחתום כדי שיוכלו במערכת הכשרות להשלים את ההיערכות הסופית לכמויות הגדולות מול מחסני השיווק הגדולים, ובכך יוכל הצרכן בשנת השמיטה לרכוש פירות וירקות בכשרות המהודרת של עולם התורה ללא חשש ‘סחורה’ חלילה.

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל