קרבה שנת השבע: הכנות קדחתניות בבד"ץ 'שארית ישראל' לקראת שנת השמיטה הבעל"ט

הכנות קדחתניות והערכות רבתי נרשמות בימים אלו במערכת הכשרות המהודרת בד”ץ ‘שארית ישראל’ לקראת שנת השמיטה הבעל”ט. בשבועות האחרונים נערכים מפקחי הבד”ץ בתחום הפירות והירקות מול החקלאים ומול חברות האספקה לקראת פתיחת מחסני השמיטה הגדולים, שיספקו את הסחורה המהודרת בשנת השמיטה לעשרות החנויות הנושאות את כשרות בד”ץ שארית ישראל.

בהנהלת בד”ץ ‘שארית ישראל’ שזו לה השמיטה השישית, יודעים היטב שציבור בני התורה בארץ ישראל חפץ ברמה הכשרותית הגבוהה ביותר והבלתי מתפשרת, שמאחוריה עומדים מרנן ורבנן גדולי הדור שליט”א. לפיכך הוא נזקק לתוצרת בחותם הכשרות של בד”ץ ‘שארית ישראל’, אשר הכל נעשה בה לפי ההוראות הדקדקניות של חברי הבד”ץ שליט”א דבר יום ביומו. ואם כך בכל ימות השנה, בשנת השבע על אחת כמה וכמה.
כבר בשבועות אלו, חודשים לפני שהחלה שנת השמיטה, הוקמה ועדת שמיטה שדנה בכל הנושאים העומדים על הפרק. לקראת שנת השמיטה צריך כל סיטונאי, להכין רשימה של כל המגדלים עמם הוא יעבוד בשמיטה. כדי להקפיד באופן מוחלט על קדושת שביעית, קובעת ההוראה כי הקניין יכול לקנות רק את מה שהזמין מראש, כדי שלא ייווצרו מחסני סחורה. הוראה זו גרמה בשמיטות שעברו לא אחת למחסור בסוג מסוים של ירק, אולם הדבר התקבל בהבנה על ידי ציבור המהדרין בכשרות.
מה שנשאר מקדושת השביעית בפירות הנוכרים הוא האיסור לסחור בהם. לכן בגידולי נוכרים, יש למנות מראש את הגוי לשליח לגדל עבורנו את הפירות והירקות.

מערכת הכשרות של בד”ץ ‘שארית ישראל’, כמי שדואגת לצרכי הציבור, עושה זאת עבורו, ובכך חוסכת מכל אחד ואחד את הטרחה בענין. מכיוון שבבד”ץ ‘שארית ישראל’ נוהגים כשיטת מרן החזון איש זצוק”ל, כבר בשמיטות קודמות בהוראת הגאונים חברי הבד”ץ שליט”א הקפידו על דעת מרן החזו”א שניתן להעמיד מערכת שיווק בצורת ‘שליחות’, שבה הלקוחות ממנים את המחסנים והחנויות לשליח עבורם. לשם מינוי הגוי לשליח חובר נוסח מיוחד ע”י חברי הבד”ץ שליט”א.

לקראת שנת השמיטה מקימים בבד”ץ ‘שארית ישראל’ כמה מחסנים מרכזיים, דרכם יספקו את הסחורה לצרכנים. וכדי לדעת מראש כמה ציבור יצרוך מהכשרות המהודרת ובאלו כמויות של סחורה להערך, מבקשים מהציבור לחתום על ‘כתב שליחות’. מרנן ורבנן גדולי ישראל רשכבה”ג מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א ורבנו מרן ראש הישיבה הגר”ג אדלשטיין שליט”א וחברי מועצת גדולי התורה שליט”א כבר חתמו על שטר השליחות, והם מורים ובאים לציבור בני התורה המעוניין בתוצרת מהודרת לקראת שנת השמיטה הבעל”ט, לחתום על שטר השליחות וליפות את כוחה של ועדת השמיטה למנות שליח של החברים, שיוכל לדאוג לאספקה שוטפת של פירות וירקות.

בבד”ץ ‘שארית ישראל’ מציינים, כי בנוסח כתב מינוי השליחות מופיע משפט המוכיח כי אין זו סחורה אלא שליחות. נאמר בו: “בנאמנות של הספק ובנאמנות של החנווני” והוא מוכיח כי לא מדובר במסחר אלא בשליחות אמיתית, לפי דעת גדולי הפוסקים וכפי ההנחיות שקבלו ‘שארית ישראל’ בשמיטות הקודמות מרבנו מרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל.
ההערכות במשרדי בד”ץ ‘שארית ישראל’ כוללת עמידה עם היד על הדופק ועם אמצעי מודיעין שונים, כדי שחלילה לא יקרה מכשול בו תגיע סחורה יהודית במסווה של יבול נכרי, בין היתר מבוצעים בדיקות טאבו ורישומי קרקעות לוודא שהשטחים הם של נכרי. בנוסף המפקחים נמצאים רבות בשטח ופוקחים עין בענין, ואף חברי הבד”ץ שליט”א בעצמם יורדים לשטח לבדוק את המיקום ממנו יגיעו הסחורות ולשמוע מהמפקחים ומאנשי השטח על ההיערכות הגדולה בנושא. מלבד זאת, כדי שלא יקרו תקלות מסוג זה, בכוונת ועדת השמיטה של בד”ץ ‘שארית ישראל’ לתת דגש על יבוא פירות וירקות מעבר לים יותר ממה שנעשה בשמיטות קודמות, וזאת כדי להימנע מחשש ספיחין של סחורה יהודית שמגיעה כיבול נכרי. בד בבד, יש בכך מעלה יתירה, שבפירות וירקות המגיעים מעבר לים, אין צורך לשמור קדושת שביעית, דבר המקל על אולמות שמחות ומטבחים מוסדיים כמו מטבחי הישיבות הרוכשים ברובם מכשרות בד”ץ ‘שארית ישראל’, שלא להיזקק לפירות עם קדושת שביעית.

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל