רבבות עמך בית ישראל מכרו את חמצם לנכרי באמצעות בד"ץ 'שארית ישראל'

כל חמירא וחמיעא. רבבות עמך בית ישראל זכו גם השנה למכור את חמצם לנכרי באמצעות שלוחיהם חברי בד”ץ ‘שארית ישראל’ על פי כל החומרות וההידורים שהונהגו בענין ע”י עמוד ההוראה מרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל.

מינוי חברי הבד”ץ כשלוחיהם למכור את החמץ התקיים במגוון דרכים. הן דרך הרבנים עצמם וכפי שפורסם מבעוד מועד בקרב שוחרי התורה, והן באמצעות עשרות רבני הערים והקהילות ברחבי הארץ. בנוסף, העמיד הבד”ץ קישור מיוחד לחתימה מקוונת או למשלוח טפסים חתומים באופן ישיר, כשניתן לבחור מבין סוגי הטפסים הקיימים את הנצרך למוכר, פרטי או עסק, חמץ שלו או ע”י שליח.

בימים האחרונים לקראת החג הגיעו למשרדי הבד”ץ אלפים רבים של טפסי מינוי למכירת החמץ, המעידים על האמון הרב שנותן הציבור הרחב במערכת הכשרות המהודרת בעולם התורה.

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל