רבינו שר התורה זצוק"ל עם רבני בד"ץ 'שארית ישראל' – מראות הוד חייו

באוויר משרדי הבד”ץ מרחפת מאז עלייתו בסערה השמימה דמותו של רבן ומאורן של ישראל מרן שר התורה בעל ה’דרך אמונה’ זצוקללה”ה, אשר עמד בראש מערכת הכשרות בד”ץ ‘שארית ישראל’ כעמוד האש לפני המחנה והורה את דרכה.

רבינו הקדוש, עיני העדה, ליווה את הבד”ץ עוד מיסודו וזה עשרות בשנים שהכריע ופסק בכל שאלה וספק שגולגלה לפתחו, וכהנה היו רבות. מצורף בזה לקט של מראות הוד, תמונות מרבינו שר התורה זצוק”ל בדיונים הלכתיים עם חברי בד”צ ‘שארית ישראל’

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל