היכן ניתן להשיג בשמיטה פירות וירקות בכשרות המוסמכת "בד"ץ שארית ישראל"?

שנת השמיטה בעיצומה. בסיעתא דשמיא מרובה ואחרי הערכות מוגברת של למעלה משנה של כל צוות המפקחים והמשגיחים של ‘ועדת השמיטה’ במסירות רבה, כשעל גביהם הגאונים חברי הבד”ץ שליט”א, בירכו בהנהלת מערכת הכשרות על המוגמר, עם השלמת הפריסה הנרחבת ברחבי הארץ מצפון לדרום, של מאות חנויות ורשתות שיווק גדולות שהצטרפו לספק לקהל בני התורה סחורה ללא כל חשש.

כעת, מפרסם בד”ץ “שארית ישראל” את רשימת כל החנויות בהם ניתן בשנת השמיטה תשפ”ב לרכוש סחורה המפוקחת ע”י הבד”ץ. מדובר ברשימה המקיפה כמעט את כל ישובי הארץ. הסחורה לחנויות אלו מגיעה ממחסני השיווק הגדולים, חלקה ‘יבול שישית’ או ‘יבול חו”ל’ – עליהן כמובן אין דיני שביעית, וחלקה ‘יבול נכרי’ מגידולי א”י, אשר ע”פ דעת מרנא החזו”א זצוק”ל מחוייבים לשמור עליה בקדושת שביעית.

בהנהלת מערכת הכשרות מבקשים לציין, כי על ירקות רבים חלים דיני שביעית מתחילת שנת השמיטה, בעוד על פירות האילן עדיין לא חלים בתקופה זו דיני שביעית, כאשר כמובן הפיקוח על הפרשת תרומות ומעשרות, ערלה וכו’ ממשיך כרגיל.

ישנם סוגי ירקות שהם עדיין מיבול שנה שישית כמו: בטטה, בצל יבש, גזר, דלעת, שום, תפו”א וכדו’. ירקות אלו מאוחסנים עד להפצתם למוקדי החלוקה במחסנים הגדולים בפיקוח ‘ועדת השמיטה תשפ”ב’, ומהם מופרשים תרו”מ כדין.

מתחילת שנת השמיטה, משווקים בכל החנויות שבפיקוח והשגחת בד”ץ “שארית ישראל” תוצרת ללא חשש שביעית, מיבול שישית, יבול חו”ל או מיבול נכרים. תוצרת זו עוברת השגחה מלאה משעת הלקיטה בשטח או הגעתם לארץ ועד הבאתם לחנויות.

יצויין, כי ב’מוקד השמיטה’ הנמצא במשרדי מערכת הכשרות, מאוישים בימים אלו עמדות נוספות לתועלת הציבור המתעניין לדעת על הסחורה וקדושתה. במוקד פועלים שעות רבות סביב השעון, למענה לציבור, כאשר קווי הטלפון במוקד כמעט לא פוסקים מלצלצל.

דבר זה מבטא את ההצטרפות ההמונית של ציבור היראים לדבר ד’ ללגיונו של מלך, להקפיד ביתר שאת על צריכה של מוצרים הנושאים את חותם הכשרות המהודרת בד”ץ “שארית ישראל” וכקריאתם של גדולי ישראל.

כזכור, מרנן שליט”א כבר חתמו לפני חודשים ארוכים וקראו לציבור בני התורה בזה”ל:

ידוע מכבר שוועדת השמיטה שע”י “בד”ץ שארית ישראל” הם שומרים שביעית בכל דיניה בלא שום קולות, והכל לפי פסקי מרן החזו”א זיע”א, ויש צורך בהשגחה מיוחדת לספק לציבור פירות וירקות בהידור ללא שום קולות והיתרים למיניהם כלל.

ועל כן אנו קוראים בזאת לציבור בני התורה ולמנהלי היכלי הישיבות והמוסדות להצטרף ולרכוש ממוצרים הנמצאים תחת כשרות “בד”ץ שארית ישראל”. ולרבני הקהילות אנו פונים בזה שישפיעו על בני קהילתם ועל אלו הנשמעים להם לחזק את וועדת השמיטה שע”י “בד”ץ שארית ישראל” ולרכוש ממוצרים אלו.


לרשימת החנויות המפוקחות לחץ כאן

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל