שמיטת כספים: שטר 'פרוזבול' על פי הנוסח של חברי בד"ץ שארית ישראל - להורדה

בעוד ימים ספורים עם צאת שנת השבע, תחול שמיטת כספים מדרבנן ויישמטו החובות. בד”ץ שארית ישראל מזכיר לציבור לערוך פרוזבול כתקנת הלל הזקן, דבר הנצרך בימינו לרבים לאור המציאות העכשווית של פקדונות בבנקים וכיוצ”ב.

ועדת השמיטה שע”י בד”ץ שארית ישראל מגישה לציבור שטרי ‘פרוזבול’, המנוסח כהוראת רבותינו הגאונים חברי הבד”ץ שליט”א, ועניינם למסור את החובות לבית דין – ובכך אין השמיטה משמטת לפי שכל מעשה בית דין כגבוי דמי.

עפ”י הוראת חברי הבד”ץ נוספו בנוסח הפרוזבול גם בני הבית על מנת לעשות את הפרוזבול גם עבורם, כגון ילדים שיש להם כספים במסגרת ‘חיסכון לכל ילד’.

הוראת חברי הבד”ץ כי על עושה הפרוזבול לומר בפני הדיינים את הנוסח המודגש ורק לאחר מכן הם יחתמו מטה.

מדריך הלכתי מקוצר לדיני שמיטת כספים ופרוזבול>>>

להורדת שטר פרוזבול של בד”ץ שארית ישראל >>>

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל