עד כמה באמת מעורבים רבני הבד"ץ שליט"א בתהליך הכשרות בשטח?

לכבוד מערכת “גלאט” בד”ץ שארית ישראל מקובל על הציבור בזכות הרבנים החשובים העומדים בראשו (מעבר לרמת הכשרות הגבוהה והמקצועית כידוע). ברצוני לדעת, עד כמה באמת מעורבים רבני הבד”ץ שליט”א בתהליך הכשרות בשטח?
חברי הבד”ץ מתכנסים לעיתים קרובות ודנים בכובד ראש על נושאים רבים הנוגעים לפעילות השוטפת של מערכת הכשרות. לדוגמא, לקראת הדיון מרכזים לפניהם את הדיווחים הרבים שהגיעו מהמפקחים מהשטח ובדיון עצמו הרבנים מלבנים כל דבר הצריך הכרעה. כמו כן דנים על ההוראות ההלכתיות הנוגעות לכלל הציבור לפי הענין, על פי דעתם של רבותינו זצוק”ל ויבדלחט”א.

מעבר לכך מיותר לציין כי המשגיחים והמפקחים עומדים קבוע בקשר ישיר עם כל חברי הבד”ץ בשאלות דחופות המתעוררות מפעם לפעם עד לבירור ההלכה הפסוקה.
למעשה המעורבות של הרבנים מתבטאת בשתי דרכים, המשלימים זה את זה. לעיתים קרובות יוצאים רבני הבד”ץ לסיורים במפעלים. סיורים אלו אינם נעשים ‘לצאת ידי חובה’ אלא במסגרתם מעמיקים הרבנים בנושאים רבים הנוגעים לכשרות המוצרים ולדרכי ההשגחה. שאלות רבות מופנות אל הרבנים במסגרת אותם סיורים והם משיבים במתינות ובבהירות, כשלנגד עיניהם עומדת האחריות הרבה הכרוכה בהשגחה ובמתן הכשרות לאותו מפעל.

במסגרת פעילות זו, הרבנים אף מעוררים בעצמם שאלות שונות על מנת לבדוק את המפקחים והמשגיחים ולהיווכח שהם עושים מלאכתם בשלימות. גם לאחר הסיור, אותם משגיחים ומפקחים מתקשרים לשאול שאלות המתעוררות להן במהלך עבודתן, תמידין כסדרן.
אני יכול להעיד שמשגיחי הכשרות שואלים על כל דבר ודבר ועל כל ספק קל שמתעורר להם. הם פונים אלי ואל שאר חברי הבד”ץ בשאלות יום יום, והרבנים מצדם עומדים הכן לכל שאלה ומקדישים את כל הזמן הנצרך לליבון הענין עד להכרעה הלכה למעשה.

כאשר משגיח מתקשר ושאלה בפיו, הרבנים אינם משיבים עד שהם מוודאים שהשאלה הועברה במלואה ועם כל הפרטים הנצרכים ושהם הבינו היטב את המקרה המדובר. רק לאחר מכן הם משיבים עפ”י דעת ההלכה הפסוקה ולאור הוראותן ההלכתיות של פוסקי דורנו.
הפעילות של חברי הבד”ץ מתקיימת למעשה בכל שעות היממה במהלך כל השנה. זו אחריות כבדה המוטלת עליהם.

בשלב המעשי, כאשר מתקבל מפעל לכשרותנו, חברי הבד”ץ או לכל הפחות אחד מאתנו יורד לשטח, בודק את המפעל ומנסה להכיר את צורת העבודה, ולאחר מכן בודקים את רשימת חומרי הגלם והשאלות, ורק לאחר שיש את כל הפרטים חברי הבד”ץ יושבים להחליט אם לקבל על עצמם לתת פיקוח כשרות על המקום. לאחר מכן ממשיך הליווי הסדיר, של שליחת וקבלת השאלות מהשטח: הדיווחים זורמים אל חברי הבד”ץ וההכרעות נשלחות חזרה אל השטח.

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל