מחלקת סת”ם

דקדוק בהלכה והקפדה על כשרות אינם מסתכמים במזון שנמצא תחת השגחת משגיחי בד”ץ מהודר. ליהודי שומר המצוות יש היבטים רבים בכל תחנות חייו בהם הוא נזקק לעוגן הכשרותי והפסיקתי של מערך הכשרות של בד”ץ “שארית ישראל”.

מחלקת הסת”ם של בד”ץ “שארית ישראל” מתפתחת כל העת על מנת לספק לעשרות אלפי המשפחות הצועדות לפי מסורת גדולי ישראל זצ”ל ויבדלח”א, את כל צרכי היום יום של יהודי שומר תורה ומצוות.

כיום, משווקים לשוק תשמישי הקדושה, ציציות מפוקחות על ידי מומחי ורבני המערך שנעשות על פי הידור ההלכה המסורה לנו מדור לדור, המיוצרות, נקשרות ונטוות על ידי יהודים יראי שמיים בהקפדה יתירה למדקדקים בהלכה.

מחלקת סת”ם מפעילה לשכת הגהה לתפילין “לטוטפות הדר שבהדר” למדקדקים בהלכה.

WhatsApp Image 2021-05-19 at 15.11.39 (1)WhatsApp Image 2021-05-19 at 15.11.39 (1)
WhatsApp Image 2021-05-19 at 15.11.38WhatsApp Image 2021-05-19 at 15.11.38
WhatsApp Image 2021-05-19 at 15.11.39WhatsApp Image 2021-05-19 at 15.11.39
WhatsApp Image 2021-05-11 at 14.06.15WhatsApp Image 2021-05-11 at 14.06.15
WhatsApp Image 2021-05-11 at 13.44.23 (3)WhatsApp Image 2021-05-11 at 13.44.23 (3)
WhatsApp Image 2021-05-11 at 13.44.23 (1)WhatsApp Image 2021-05-11 at 13.44.23 (1)
WhatsApp Image 2021-05-11 at 14.06.14 (2)WhatsApp Image 2021-05-11 at 14.06.14 (2)
WhatsApp Image 2021-03-10 at 12.46.55WhatsApp Image 2021-03-10 at 12.46.55
WhatsApp Image 2021-02-24 at 10.40.10WhatsApp Image 2021-02-24 at 10.40.10
WhatsApp Image 2021-03-10 at 12.54.58 (1) (1)WhatsApp Image 2021-03-10 at 12.54.58 (1) (1)

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל