loader image

בד"ץ שארית ישראל

הכשרות המהודרת בעולם התורה

מחלקות הבד"ץ

Rectangle 9

סת"ם

במסגרת המעטפת הקהילתית אותה מספק בד"ץ 'שארית ישראל' משווקים תשמישי קדושה לציבור בני התורה והישיבות המזהים את עצמם לפי דעת גדולי ישראל ופוסקי ההלכה לאורך הדורות, והכל בהשגחה ופיקוח מדוקדק של רבני בד"ץ 'שארית ישראל'.
Rectangle 7

מצוות התלויות בארץ

שנת השמיטה והמצוות התלויות בארץ בגידולי ארץ ישראל, וכן תחום מכירת החמץ, מחייבות מומחיות רבה של מחלקת הרבנים המתמחים בתחום זה. המצוות המיוחדות לתושבי ארץ הקודש, מעוררות שאלות רבות ומקבלות מקום של כבוד בסדרי העדיפויות של בד"ץ 'שארית ישראל'.
Rectangle 6

פיקוח שעטנז

מחלקת שעטנז הוקמה על מנת לפקח על ייצור בגדים ולהשגיח מפני שעטנז העלול להימצא בהם. חומרי הגלם והבגדים עוברים בדיקה במעבדה מקצועית ע"י מומחי שעטנז. הליך ייצור הבגדים במפעלים השונים נעשה תוך השגחה ופיקוח צמוד של משגיחי בד"ץ 'שארית ישראל'.
DSC_0321

עירובין

מומחי העירוב של בד"ץ 'שארית ישראל' מדריכים, מפקחים ומייעצים לתושבי יישובים, אתרי נופש, רבני שכונות ומועצות דתיות בערים גדולות, על הקמת ובניית העירוב ותחזוקתו השוטפת. עירוב מהודר שמאפשר טלטול בשבת זקוק למומחיות רבה ולהבנה נרחבת ברזי ההלכה וכן לחשיבה יצירתית בשל מורכבויות טופוגרפית.
45

שחיטה

מאות שוחטים ובודקים תלמידי חכמים ויראי שמיים פזורים ברחבי העולם על מנת להכשיר את הבשר והעופות בחוות ובמפעלים בקצוות תבל, על מנת לספק בשר ועוף למהדרין על פי המסורת המחמירה ביותר וההידורים שהונהגו על ידי גדולי ישראל ויושמו לראשונה בקרב רבני כשרות בד"ץ 'שארית ישראל'.
Rectangle 4

רישום נישואין

מחלקת רישום נישואין של בד"ץ 'שארית ישראל' פועלת להנגיש ולהקל את התהליך הבירוקרטי על בני התורה הבאים בברית הנישואין, ע"י פריסה ארצית של לשכות מקומיות בערים השונות ובישיבות הגדולות בהם נציגים מיוחדים לסיוע הנדרש. בנוסף ניתן ייעוץ לחתנים ולכלות לקראת חתונתם ע"י מדריכים ורבניות שהוכשרו לכך.

מאמרים אחרונים

בגד "ארבע כנפות" למדקדקין בהלכה

סיון תשפ"א

מושב בית דין מיוחד של חברי בד"ץ שארית ישראל התכנס ודן בענינים העומדים על הפרק

סיון תשפ"א

ההיערכות לשנת השמיטה הבעל"ט בבד"ץ 'שארית ישראל' צוברת תאוצה

סיון תשפ"א

העסקים בכשרות הבד"ץ

צור קשר

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר 'גלאט' – מדריך הכשרות החודשי מבד"ץ "שארית ישראל" במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל