אודות

ההקמה

בד”ץ “שארית ישראל” הוקם לפני למעלה משלושים שנה על ידי רשכבה”ג מנהיג ישראל מרן הגראמ”מ שך זצוקללה”ה, במטרה להעמיד מערכת כשרות עניפה שתיתן  מענה לפי מנהגי והידורי ציבור בני התורה.

רבינו מרן בעל האבי עזרי זיע”א, שעה שנשא על כתפיו את עול הנהגת עולם התורה, ראה צורך קיומי, קריטי, בשמירה על עצמאות מוחלטת של עולם התורה. לבל יאלצו בני התורה, ועמהם כלל החרדים והיראים לדבר ד’ יוצאי הישיבות הקדושות, להתפשר על בדיעבד, על קולות שונות בהלכה ובהשקפה.

בשל כך הקים רבינו את מערכת הכשרות בד”ץ “שארית ישראל”, והעמיד בראשה את מורינו הגאב”ד הגרח”ש קרליץ זצ”ל, אשר מלבד גדלותו בתורה ובהוראה, היה סמל לעמידה איתנה, ללא מורא, על טהרת ההשקפה, תוך ציות והתבטלות מוחלטת למרנן גדולי ישראל זיע”א. כתלמיד נאמן לרבו יצא לדרך, לא חת מפני איש, אלא ניהל בעוז ובגאון את מערכת הכשרות של בני התורה.

ואכן בסייעתא דשמיא, במשך השנים יצא שמעה של מערכת הכשרות שע”י “שארית ישראל” כסמל להידור מקסימלי בכשרות, הממלאת את יעודה נאמנה בכך שבני התורה המהדרים והמדקדקים בכשרות המאכלים יכולים לסמוך על חותם הכשרות של “שארית ישראל” ללא חשש ופקפוק, הן בעמידה בלתי מתפשרת על משמר הכשרות, כאשר קולות שונות של דיעבד ושעת הדחק אינן בנמצא, והן כאשר קבעה סטנדרטים מחמירים בכשרות, אשר הפכו מודל לחיקוי בועדי כשרות אחרים.

עוגן קהילתי-רוחני

מאז ועד היום, מספק המערך הגדול של בד”ץ “שארית ישראל” עוגן קהילתי-רוחני לרבבות בני התורה המדקדקים בהלכה ללא פשרות, כשכל הנעשה מנוהל באופן ישיר ע”י רבני הבד”ץ שליט”א שמורים ומכוונים את הדרך אשר יילכו בה.

בד”ץ “שארית ישראל” חולש כיום על כל תחומי כשרות המזון ובהם שחיטת בקר ועוף באופן המהודר ביותר, פיקוח הדוק על דגים על פי נהלי כשרות מחמירים, השגחה במפעלים למוצרי מזון שונים ובהם משקאות, מוצרים יבשים, מוצרים קפואים ועוד, פיקוח יסודי על חומרי גלם שמשתמשים בהם במפעלים לייצור מזון וטקסטיל, השגחה מחמירה במטבחים להכנת מזון טרי, אולמות, קייטרינגים, מטבחי ישיבות, בתי מאפה וקונדיטוריות, מסעדות ומזון מהיר, אפיית מצות מהודרות בתכלית ההידור, וכן מחלקת מצוות התלויות בארץ המפקחת על גידול ומכירת פירות וירקות באופן המהודר ביותר תוך הקפדה מקסימלית על דיני שמיטה, ערלה, תרומות ומעשרות וניקיון מתולעים במוצרי העלים.

אימפריית כשרות

אך לא רק בתחום כשרות המזון. בד”ץ “שארית ישראל” נותן מענה בכל המעטפת הנוגעת לחיי המשפחה החרדית, ובהם רישום נישואין, עירובין, ציציות למדקדקים בהלכה, ייצור בתים לתפילין, לשכת הגהה לתפילין ומזוזות, פיקוח על שעטנז בבגדים, מכירת חמץ, ד’ מינים ועוד.

בד”ץ “שארית ישראל” שהפך לאימפריית כשרות של ממש מפעיל מוקד כשרות טלפוני לרווחת הציבור, מוקד פניות הציבור שנועד להרחיב את הקשר עם הציבור, להנגיש את השירות לקהל הרחב ולהפחית בירוקרטיה מיותרת, ו’מוקד עירובין’ הנותן מידע והכוונה על עירובין במקומות שונים ברחבי הארץ ופועל לבדוק ולתקן את העירובין היכן שנצרך לאור הפניות המגיעות למוקד ולפי הצורך בכל מקום. המערכת מוסיפה ומתפתחת כל העת במטרה להמשיך ולהרחיב את הרשת הקהילתית-רוחנית לציבור הזקוק לכך.

מידי שנה בערב חג הפסח מקיים הבד”ץ מערך מכירת החמץ לגוי, כאשר עשרות אלפי משפחות יראות ומדקדקות בדבר הלכה מבצעות את מכירת החמץ באמצעות מוקדי ורבני הוועד בהידור ובאופן מפוקח ובנוחות רבה ללא אף פקפוק. בנוסף, מוציא הבד”ץ קבצי “גלאט” – חוברות מידע בתחום כשרות המזון ודיני פסח, אשר הפכו עם השנים לקרואי קבע על שולחנם של בני התורה, בימי הפסח ובשאר ימות השנה.

לאורך עשרות השנים בהן מערך “שארית ישראל” מובל ומונהג על ידי גדולי ישראל זצ”ל ויבדלח”א שסמכו את ידיהם עליו בהתלהבות, ניתן להעיד את הדעה שהוסכמה על כולם כי ‘”שארית ישראל” הוא ההכשר הפרטי של בני התורה’.

דור דור ודורשיו...

תש"ן
בשנת תש"ן נוסדה מערכת הכשרות בד"ץ "שארית ישראל" ביוזמתו וע"פ חזונו של מרן הגרא"מ שך זצוקלל"ה שליווה את הקמתה
תש"ן
תש"ס
מרן הגרא"מ שך העמיד בראשות הבד"ץ את הגאון רבי חיים שאול קרליץ זצ"ל, ותחת ידיו הנאמנות הונהגה כשרות בני התורה משך שנים עד לפטירתו
תש"ס
ניסן תשס"ט
עם עלייתו לגנזי מרומים של מרן הגרא"מ שך המשיך הבד"ץ לעמוד תחת הנהגתו ועינו הפקוחה של מרן הגרי"ש אלישיב זצוקלל"ה, אשר העמיד והוסיף הקפדות והידורים מיוחדים לכשרותם של בני התורה
ניסן תשס"ט
שמיטה תשע"ה
לאחר פטירתו של מרן הגרי"ש אלישיב הועבר שרביט ההנהגה למרן הגראי"ל שטיינמן זצוקלל"ה, אשר העמיד דת הכשרות על תילה משך שנים בדרכם של פוסקי הדורות זיע"א והרחיב את פעילותה בהיכלי התורה והישיבות בארה"ק
שמיטה תשע"ה
שמיטה תשע"ה
כיום חוסים על מערכת הכשרות מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, ואתו עמו מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, תחת הנהגתם הברוכה ראויים לעלות המוצרים המפוקחים ע"י הבד"ץ על שולחן מלכים – מאן מלכי רבנן
שמיטה תשע"ה
אדר תשע"ט
אדר תשע"ט

לבירורים ופניות למשרדי הבד"ץ

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל