הכנות קדחתניות לקראת השמיטה הקריבה

בבד”ץ “שארית ישראל” החלו בחודשים האחרונים בפעילות קדחתנית לקראת שנת השמיטה הבעל”ט.

בישיבת מפקחי הבד”ץ שהתקיימה בשבועות האחרונים עסקו בתכנון מקורות הצריכה של כל ספקי הפירות והירקות בכשרות הבד”ץ, תוך בדיקות וחקירות של בעלויות הקרקעות של הנכרים בכל הארץ. לצורך כך, שכרו בבד”ץ בעלי מקצוע מיוחדים העמלים על בדיקות השטחים, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ורחפנים מיוחדים שנרכשו ע”י הבד”ץ בדמים מרובים.

בפתחה של שנת השמיטה תשפ”ב מכריזים בגאון בני התורה בארץ ישראל: שמיטה – ללא פשרות! בד”ץ “שארית ישראל”; צמד מילים שנחרטו בהוד ובהדר בעמל חייהם של רבותינו מאורי הדורות; שם שנחקק בטהרה על משמר ההלכה וחומת הכשרות בעוז ובגאון; חותם הידור הכשרות המתמצה במילה אחת: לכתחילה!

רבני הבד”ץ קוראים כעת לציבור בני התורה למלאות שטר שליחות ומינוי לבד”ץ לקראת שנת השמיטה. שליחות אמיתית ומפורטת לבד”ץ “שארית ישראל”, היא ביצוע מינוי השליחות בדקדוק רב ובפירוט, שיהפוך את השליחות לאמיתית, בפועל, ולא רק על הנייר חלילה. החתימה על כתב השליחות תיעשה בכדי למנות את בד”ץ “שארית ישראל” לשליח ממש עבור כל פעולת המכירה.

ניתן למלאות שטר שליחות ומינוי לבד”ץ “שארית ישראל” אצל רבני הקהילות די בכל אתר ואתר.

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל