הדור כהלכה - סקירה נרחבת משולחן הבד"ץ בחג הפסח

ערבי פסחים במשרדי בד”ץ ‘שארית ישראל’ הם הזמנים העמוסים ביותר במהלך השנה. המקום רוחש הפעילות, נראה כמו ‘חדר מצב’. מהכא להתם מתזזים עושי מלאכת הקודש במלוא המרץ, ידיהם מלאות בעשיה ברוכה, בשביל הציבור שוחרי התורה, כהוראת גדולי ישראל הסומכים ידיהם הנאמנות על חברי הבד”צ.

את ריח הפסח נושמים בבד”ץ ‘שארית ישראל’ זה חודשים ארוכים קודם החג. זמן רב מראש כבר מתחילות ההיערכויות המיוחדות לקראת החג וההכנות לביקוש האדיר בתקופה זו למוצרים שתחת הכשרות המהודרת בקרב ציבור האברכים ובני התורה. לצורך כך גוייסו עובדים ומשגיחים והתווספו משמרות שחיטה במפעלים ובמשחטות, כך שיעבדו בתפוקה מקסימלית על מנת לעמוד ביעדי הביקוש.

במפעלים העומדים תחת כשרות בד”ץ ‘שארית ישראל’ נערכה הכשרה מדוקדקת ע”י המשגיחים המסורים לקראת חג הפסח, כשבמקביל, חומרי הגלם, מהם יוצרו מוצרי המזון הכשרים לפסח עברו בדיקה יסודית ע”י צוות מומחים בהכוונת חברי הבד”צ הגאונים שליט”א, עד לאישור המיוחל.

במשך תקופה ממושכת עבדו מסביב לשעון במאפיית המצות ‘מצות חבורה’ אשר בפיקוח בד”ץ ‘שארית ישראל’. כידוע, ‘חבורות’ מכל רחבי העולם היהודי רוכשים בחרדת קודש ממצות אלו בדווקא, יד ומכונה. זאת הסיבה למאמץ הגדול הנעשה על מנת שלא יחסר חלילה ‘לחם עוני’ בהידור רב לכל דיכפין.

לקראת החג נערכה ישיבה מיוחדת של חברי הבד”צ הגאונים שליט”א, בה נמסרו מפי המפקחים סקירות נרחבות על ההיערכות הכוללת של מערך הכשרות לקראת הכנת המלאי הנדרש לקראת החג וההכשרות במפעלים וכל ענייני הפסח, בתיאום מוקפד בין כל הגורמים, בצורה מקצועית ובלא כל התפשרות על ההידורים הרבים.

בשבת הסמוכה לחג, ‘שבת הגדול’ נשאו חברי הבד”ץ הגאונים שליט”א את דרשות ‘שבת הגדול’ במקומות מגוריהם, אליהם הגיעו קהל רב המבקש וצמא לשמוע דבר ד’ זו הלכה.

ברחבי הארץ התקיימו מכירות ייעודיות של מוצרי בשר ודגים הנושאים את חותם הכשרות המהודר של בד”ץ ‘שארית ישראל’, ובהם כצפוי נרשמו ביקושים גבוהים מאד.

לקראת החג התקיימו מכירות החמץ להמוני אלפי ישראל ע”י חברי הבד”צ הגאונים שליט”א ורבני הקהילות די בכל אתר ואתר.

וכל זאת כמובן, כאשר בתווך נמשכת, במלוא עוזה ותקפה, מלאכת הכשרות המהודרת של כל ימות השנה, הנראית לרבים כדבר מובן מאליו.

בחג הפסח עצמו, עלו חברי הבד”צ הגאונים שליט”א למעונם של גדולי ישראל ובראשם רבינו ראש הישיבה מרן הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט”א וכן למרן גאון ישראל הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט”א, לקבל את ברכתם ולשמוע את הוראותיהם והכרעתם בנושאים השונים שעל הפרק.

עתה, פונים בסיפוק ראשי ומנהלי הבד”ץ בראשות חברי הבד”צ שליט”א, להמשך שנת השבע, המעמידה בפני עצמה אתגרים רבים ויומיומיים.

מעונינים להצטרף לגלאט!

הצטרף לניוזלטר ‘גלאט’ – מדריך הכשרות החודשי מבד”ץ “שארית ישראל” במתכונת דיגיטלית ישירות אליכם למייל